Laeviscutella dekimpei, Roundbelly pellonuline : fisheries

You can sponsor this page

Laeviscutella dekimpei Poll, Whitehead & Hopson, 1965

Roundbelly pellonuline
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Laeviscutella dekimpei (Roundbelly pellonuline)
Laeviscutella dekimpei
Picture by FAO

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Clupeiformes (Herrings) > Dorosomatidae (Gizzard shads and sardinellas))
Etymology: Laeviscutella: Latin, laevis = flat + Latin, scutum, scutella, diminutive = shield (Ref. 45335);  dekimpei: Named in honour of M.P. De Kimpe, Ing. Eaux et Forêts, Gx., Fisheries Officer at Cotonou (Dahomey) for his services in collecting this and other species for the Musée Royal de l'Afrique Centrale in Tervuren (Ref. 42928).
More on authors: Poll, Whitehead & Hopson.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย ผิวน้ำ. Tropical; 10°N - 7°S, 6°W - 15°E (Ref. 188)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: lower parts of rivers and lagoons in West Africa (Ref. 188), from the Casamance River to the Niger delta (Ref. 2849, 28136, 81269), lower Ogowe River in Gabon (Ref. 81631) and Loémé River in Republic of Congo (Ref. 81631). Also reported to occur in the Congo River (Ref. 188, 28136), but this needs confirmation.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 3.8, range 4 - 4 cm
Max length : 4.6 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 81631)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 14-16; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 17 - 20; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 39 - 42. Diagnosis: Laeviscutella dekimpei is distinguished by its congeners by the following characters: belly rounded, prepelvic scutes 7 or 8, with lateral arms but without keels and hidden by scales; postpelvic scutes without arms, but supporting a low membranous keel; lower gillrakers 21 to 26 (Ref. 188, 81269, 81631). In all other West African pellonulines with scutes, the postpelvic scutes have lateral arms, except Sierrathrissa, in which the prepelvic scutes also lack arms and the pelvic fin insertion is well before the dorsal fin origin (Ref. 188, 81631).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

A riverine species, chiefly near the coast and entering lagoons, where salinities vary with the tides; it is presumably euryhaline, although it may escape high salinities (Ref. 188). Ripe females of 3.5 to 4.0 cm standard length were recorded in Ebrié Lagoon (Ref. 188, 1989).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Gourène, G. and G.G. Teugels, 2003. Clupeidae. p. 125-142. In D. Paugy, C. Lévêque and G.G Teugels (eds.) The fresh and brackish water fishes of West Africa Volume 1. Coll. faune et flore tropicales 40. Institut de recherche de développement, Paris, France, Muséum national d'histoire naturelle, Paris, France and Musée royal de l'Afrique Central, Tervuren, Belgium, 457p. (Ref. 81269)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 19 October 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การประมงยังชีพ
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015