Distichodus fasciolatus, Sharktail distichodus

You can sponsor this page

Distichodus fasciolatus Boulenger, 1898

Sharktail distichodus
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Distichodus fasciolatus (Sharktail distichodus)
Distichodus fasciolatus
Picture by Hippocampus-Bildarchiv

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Characiformes (Characins) > Distichodontidae (Distichodus)
Etymology: Distichodus: Greek, di = two + Greek, stix, stichos = line, row (Ref. 45335);  fasciolatus: The species name "fasciolatus" is derived from the Latin word "fascia", meaning "band, bandage, girdle, zone, strip, stripe" with "fasciola" as a diminutive and most probably refers to the well-marked transverse bars on the flanks (Ref. 96324).
More on author: Boulenger.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด ผิวน้ำ; pH range: 6.0 - 8.0; dH range: ? - 25. Tropical; 23°C - 27°C (Ref. 13371)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: widespread in the Congo River basin, from the marine Lower Congo up to the upper Lualaba (Ref. 96324), but absent from the Luapula-Moero (Ref. 2970, 96324). Reports from Lake Tanganyika (Ref. 4967, 6770, 36901) are questionable and probably incorrect (Ref. 96324).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 60.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 7094); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 3.0 kg (Ref. 7094)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 24-26; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 12 - 16. Diagnosis: Within the Congo River basin, Distichodus fasciolatus can be distinguished from D. affinis, D. altus, D. decemmaculatus, D. noboli, D. notospilus and D. teugelsi by its higher total number of lateral lina scales, 61-70 vs. less than 46 in the six other species, and from D. maculatus by the absence of large, dark spots all over the body, instead of 13-20 vertical dark bars, and a higher number of dorsal fin rays, 24-26, vs. 19-21 (Ref. 96324). It can be distinguished from D. antonii by its inferior mouth, vs. terminal, and its higher number of scales between the lateral line and the dorsal fin, 13-16 vs. 10-12; from D. lusosso by its inferior mouth, vs. terminal, its feebly compressed snout, vs. distinctively prolonged, and its higher number of dark vertical bars along the body, at least in specimens larger than 150 mm standard length, 13-20 vs. 6-8; from D. sexfasciatus by its higher number of teeth on the outer row of both jaws, 20-30 vs. 12-18, its higher number of dark vertical bars on the flanks, at least in specimens larger than 150 mm standard length, 13-20 vs. 6-8, and its brownish-yellowish colouration vs. orange-reddish to red (Ref. 96324). Moreover, Distichodus fasciolatus can be differentiated from both the D. atroventralis complex and D. langi by its lower number of pelvic fin rays, 10, exceptionally 11, vs. 11, exceptionally 10 for the D. atroventralis complex and always 11 for D. langi; from the D. atroventralis complex by its higher number of dark vertical bars, at least in specimens larger than 150 mm standard length, 13-20 vs. 6-9, and presence of pale pelvic fins, at least in specimens larger than 200 mm standard length, vs. blackish; and from D. langi by a combination of characteristics: 24-26 total dorsal fin rays, vs. 26-28, and a lower head depth, 35.9-62.9% of head length for specimens of comparable size, vs. 67.4-69.4% of head length (Ref. 96324).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Distichodus fasciolatus is a bottom-dweller in streams, found near the muddy bottom in lakes, large rivers and their dead-ending branches (Ref. 96324). This species is mainly herbivorous, though insects and nematodes were also found in the stomachs (Ref. 96324). The fry are born near the river banks just before the April or December floods and feed on zooplankton and insect larvae in the flooded zones; adults mainly feed on insect larvae, aquatic plants, leaves and seeds (Ref. 96324).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Moelants, T., V. Mbadu Zebe, J. Snoeks and E. Vreven, 2014. A review of the Distichodus antonii assemblage (Characiformes: Distichodontidae) from the Congo basin. J. Nat. Hist. 48(27-28):1707-1735. (Ref. 96324)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 16 February 2009

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015