Search FishBase

Yerel Adı

(e.g. rainbow trout)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chinese Arabic Russian Japanese Hindi Greek Ek komut dosyaları...

Bilimsel Adı

Advanced Match
Cins
(e.g. Rhincodon)
Türler
(e.g. typus)Random Species
Cins + Türler
Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Read more on the position of Scaridae - parrotfishes (July 2023).
Differences between FishBase and Eschmeyer’s Catalog of Fishes (ECoF).

Sözlük

(örn.oophagy)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Familyaya göre bilgi

Familya bilgileri
Tüm balıklar
Nominal türler
Teşhisi
Resimler
Teşhis anahtarları
Referanslar (FishBase)
Eksik fotoğraflar
Pullar
Grafikler
Tür Ekolojisi Matrisi
BRUVS
Not: Listeler tamamlanmamış olabilir. Bazı listeler çok uzun olabileceğinden yüklenmeleri zaman alacaktır.
Ülkeye/Adaya göre bilgi

Biyoçeşitlilik
Tüm balıklar
Tatlısu
Deniz
Egzotik
Endemik
Tehdit altında
Tehlikeli
Resif bağlantılı
Pelajik
Derin su
Kullanımları
Ticari
Akuakültür
Akvaryum ticareti
İstilacılık durumu
Sportif balıklar
FAO akuakültür
FAO av miktarları
ICES av miktarı
Sea Around Us (Çevremizdeki Deniz)
Balık Kaybı
Araçlar
Teşhisi
Teşhis anahtarları
Arazi rehberi
Bulunurlukları
Referanslar
Eksik veri
Eksik fotoğraflar
Ecopath parametreleri
Tür Ekolojisi Matrisi
Checklist (extended)
by Large Marine Ecosystem
BRUVS
Diğer
Ülke bilgisi
FAO profili
ReefBase Bilgisi
Antlaşmalar & Konvansiyonlar
Katkıda bulunanlar
Balık pulları
Yerel Adları
Halka açık akvaryumlar
Not: Listeler tamamlanmamış olabilir. Bazı listeler çok uzun olabileceğinden yüklenmeleri zaman alacaktır.
  • Lists may be incomplete. Some lists may be very long and will take time to load
  • A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
  • Disclaimer about country names
Ekosisteme göre bilgi

Biyoçeşitlilik
Tüm balıklar
Introduced
Endemic
Threatened
Extinct
Dangerous
Reef-associated
Pelagic
Derin su
Nokta verileri
Araçlar
Trofik piramitler
Tür Ekolojisi Matrisi
Ecopath parametreleri
Teşhisi
Teşhis anahtarları
Balıkların yenilenmesi
Diğer
Ekosistem bilgisi
Not: Listeler tamamlanmamış olabilir. Bazı listeler çok uzun olabileceğinden yüklenmeleri zaman alacaktır.
Regional Interfaces

FishBase Amerika
FishBase Afrika
FishBase Afrika
FishBase for the Red Sea
FishBase for HighARCS
FishBase for Europe
FishBase for Hong Kong
Not: Radyo düğmesi bulunmaya araçlar Tür Özeti sayfasında mevcuttur..
Konuya göre bilgi

Trofik Ekoloji
Diyet
Besin ögeleri
Besin ögeleri
Besin tüketimi
Rasyon
Predatörler

Fizyoloji/Davranış
Metabolizma
Solungaç alanı
Beyinler
Görüş
Balık sesleri
Yüzme hızı

Yaşam Öyküsü
Büyüme
L-W ilişkisi
Boy frekansları
Stoğa yeni katılanlar
Üreme
Olgunlaşma
Yumurtlama
Spawning Aggregation
Fecundity
Yumurtalar
Yumurta gelişimi
Larvalar
Larval dinamikler
Abundance

Kullanımları
Akuakültür
Akuakültür profilleri
Girişler
Hastalıklar
Ciguatera
İşleme
Nutrients
Ekotoksikoloji
Genetik
Allel frekansları
Kalıtsallık
Otoliths
Mass conversion
Rice-fish
Extinct Species

Diğer
Antlaşmalar & Konvansiyonlar
CITES
CMS
Ulusal veritabanları
Dile göre adlar
Katkıda bulunanlar
Halka açık akvaryumlar
Keşif Gezileri
NEW
OceanAdapt
Video
Balık pulları
Uploaded photos online
Editor messages
Not: Listeler tamamlanmamış olabilir. Bazı listeler çok uzun olabileceğinden yüklenmeleri zaman alacaktır.
Araçlar
Teşhisi
Teşhis anahtarları
Teşhisi
BRUVS
Olumsuz girişler
Global girişler
İstilacılık durumu
Ekosisteme göre tür
Grafikler
Deniz Mahsulü Önerisi
Eşleşen adlar
Hastalık teşhisi
MyFish Sayfası or Balık Sayfam
Yaşam öyküsü aracı
L-F Analizi
Bilgi boşlukları
Sea Around Us (Çevremizdeki Deniz)
ISSCAAP Trof
FAO akuakültür
FAO av miktarları
Av Analizi
ICES av miktarı
CMSY++
Classification List
Classification Tree
Balık istatistikleri
Dünya rekorları
Ülke kodları
Catalogue of Life
Balık koleksiyonları
Koleksiyon Öyküsü
Trofik piramitler
Ecopath parametreleri
Species in GoMexSi
Yeni türler in FishBase
Yeni türler in Welt der Fische
Yeni fotoğraflar
Missing pictures
İlk 100
Mobile AppsNEW
rfishbase: R interface to FishBase
AquaMaps
Not: Radyo düğmesi bulunmaya araçlar Tür Özeti sayfasında mevcuttur..
Referanslar
Yazar
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Yıl
Başlık
(e.g. Gilbert Islands)
Kaynak
Referans no
(e.g. 32 or 32, 123, 2700)

ICES yayınlar

List of publications on fishes in Zootaxa.
You can search references also in the independent Catalog of Fishes.
Associated Journal

Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17; link to old content 1970-2020), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.

Indexed Journal

Cybium (publisher: SFI, Société Française d’Ichtyologie)

For journal editors: Would you wish that your journal were indexed in FishBase, please contact our librarian

FishBase'e Atıf Yapan Referanslar

FishBase'e nasıl atıf yapılır
Özgün eser sahiplerine hak ettikleri itibarı vermek için lütfen FishBase’den alınan verileri, ilgili kaydın Ana Ref. ve/veya Veri Ref.'ıyla atıfta bulunun

FishBase'e atıfta bulunmak için
Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2023. FishBase.
World Wide Web electronic publication.
www.fishbase.org, version (06/2023).

Disclaimer
FishBase present information on fishes as correctly as possible. However, we can not exclude errors, and neither we nor our partners can be held responsible for any damage that may arise from these.

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC).

You are welcome to include text, numbers and maps from FishBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from FishBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from FishBase'.

Not: FishBase CD-ROM/DVD olarak da mevcuttur, daha fazla bilgi için FishBase anasayfası ya da FishBase kitabına bakınız. FishBase'in oluşturulmasına pek çok partner yardım etmiştir ve AB'nin ve diğer bazı bağışçıların tarafından desteklenmiştir.


FishBase Team | Web Stats |Touch screen
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
FishBase mirror: Paris, France
update ver. 06/2023