Population Characteristics of Acheilognathus tonkinensis
 
Main Ref. 33793
Sex unsexed Data Ref.
Wmax
Lmax (cm) 9.2 SL
Tmax (y)
Locality Not specified
Country China
Comments Hekou of Yunnan Province; Hubei Hanjiang; Guangxi:( Guilin, yangsu, Longsheng, rongjiang); Guangdong (yangshan, Lianzhou); Hainan( Qiongzhong,Wuzhishan); Zhejiang:Lanxi Shanjian; Jiangsu:Wuxi; Heinan Banqiao; Fujian Ninghua; Shangdong Jinan.
(e.g. cnidaria)
 
Comments & Corrections
 
Sign our Guest Book 
Back to Search
cfm script by eagbayani, 15.04.99 ,  php script by rolavides, 24/06/08 ,  last modified by sortiz, 06.27.17