Aetobatus flagellum, Longheaded eagle ray : fisheries

You can sponsor this page

Aetobatus flagellum (Bloch & Schneider 1801)

Longheaded eagle ray
Add your observation in Fish Watcher
AquaMaps webservice down at the moment
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Aetobatus flagellum (Longheaded eagle ray)
Aetobatus flagellum
Picture by Khan, M.M.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Myliobatiformes (Stingrays) > Aetobatidae (Pacific eagle rays)
Etymology: Aetobatus: Greek, aetos = eagle + Greek, batis, batidos = a ray (Raja sp.) (Ref. 45335).  More on authors: Bloch & Schneider.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต (Ref. 51243).   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-West: Persian Gulf to Borneo (patchy distribution).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 72.0 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 4440); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 13.9 kg (Ref. 40637)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is characterized by the following: dorsal without spots or rings; long rostral lobe (longest in adult males) and narrowly pointed; disc very broad and short, its length 55-70% WD; pectoral fins weakly falcate and joining head at eye level, separate from rostral lobe; posterior margins moderately concave, rear tips free and broadly rounded; spiracles large, dorsolateral and visible in dorsal view; mouth ventral, its width narrower than preoral length; nasal curtain large, deeply notched centrally and with a curtain-like fringe; teeth plate-like in a single row, the upper teeth transverse, lower chevron-shaped; disc entirely smooth, no denticles or thorns; tail elongate, whip-like, ca. 1.2-2.8 times WD when undamaged; dorsal-fin small and raked back, apex broadly rounded, free rear tip short with origin behind pelvic-fin insertions; caudal stings 1 or 2, longest greater than preoral length. Colour uniform brownish or greenish brown, mostly white ventrally, pectoral tips and posterior margins of disc mostly pale brownish (Ref. 114953).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits inshore waters (Ref. 9862). Often found in brackish waters (Ref. 4832). Ovoviviparous (Ref. 50449). Caught occasionally by bottom trawl and inshore demersal gillnet fisheries off Jakarta. Utilized for its meat, but of limited value due to its rarity and small size (Ref.58048).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

McEachran, J.D. and B. Séret, 1990. Myliobatididae. p. 67-70. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 4440)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Endangered (EN) (A2d+3d+4d); Date assessed: 31 January 2006

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย
FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.2 - 29.2, mean 28.2 °C (based on 1688 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.6   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Fec assumed to be <100).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (71 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.