Eleotris fusca, Dusky sleeper : fisheries, aquarium

Eleotris fusca (Forster 1801)

Dusky sleeper
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Eleotris fusca   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Eleotris fusca (Dusky sleeper)
Eleotris fusca
Picture by Appleby, C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Eleotridae (Bully sleepers) > Eleotrinae
Etymology: Eleotris: The name of a Nile fish, eleotris (Ref. 45335).  More on author: Forster.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - 5 m (Ref. 86942).   Tropical; 25°C - ? (Ref. 2059); 45°N - 27°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: East Africa to French Polynesia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 26.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5493)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7-9; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 8. Diagnosis: (57)59-68 longitudinal line scales; preopercular spine present; (8)9-10 gillrakers on lower part of first branchial arch (Ref. 79840). Dark brown to black in color; horizontal lines on body; young with spotted fins (Ref. 5493).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults inhabit lagoons, estuaries and freshwater (Ref. 6028, 48637, 79840). They occur in the lower reaches of freshwater streams, usually on mud bottoms (Ref. 44894). Juveniles are found mainly among mangrove roots in the more saline areas of lagoons and estuaries (Ref. 6028, 79840). Carnivorous (Ref. 79840). Marketed fresh (Ref. 12693).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Spawns eggs on submerged plants with small leaves. Female tends and fans the eggs until hatching and loosely guards the fry for a few days thereafter.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Maugé, L.A., 1986. Eleotridae. p. 389-398. In J. Daget, J.-P. Gosse and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Brussels; MARC, Tervuren; and ORSTOM, Paris. Vol. 2. (Ref. 6802)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 23 August 2018

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 25.4 - 29.3, mean 28.5 °C (based on 3082 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00813 (0.00325 - 0.02032), b=3.10 (2.91 - 3.29), in cm total length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.8   ±0.3 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (31 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.