Sutorectus tentaculatus, Cobbler wobbegong
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Sutorectus tentaculatus (Peters, 1864)

Cobbler wobbegong
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sutorectus tentaculatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sutorectus tentaculatus (Cobbler wobbegong)
Sutorectus tentaculatus
Picture by Groeneveld, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Orectolobiformes (Carpet sharks) > Orectolobidae (Carpet or nurse sharks)
Etymology: Sutorectus: sutor, Latin fopr cobbler, referring to Cobbler Carpet Shark or Cobbler Wobbegong, its local name in South and Western Australia; orektos (Gr.), stretched out, presumably referring to its long nasal barbels and/ or alluding to its affinity with the closely related genus Orectolobus. (See ETYFish);  tentaculatus: -atus (L.), provided with: tentacule (L.), feeler, i.e., small tentacle, referring to unbranched dermal lobes (nasal barbels) on head (“tentaculis cutaneis simplicibus”). (See ETYFish).
More on author: Peters.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 35 m (Ref. 106604). Temperate; 26°S - 35°S, 113°E - 139°E (Ref. 54916)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Indian Ocean: Australia.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 65 - ? cm
Max length : 92.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 247)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found inshore on the continental shelf (Ref. 6871). Frequents rocky and coral reef areas. Biology almost unknown. Ovoviviparous (Ref. 6871). May possibly grow to 200 or 300 cm TL.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Ovoviviparous, embryos feed solely on yolk (Ref. 50449).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 18 February 2015

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO - Các nghề cá: species profile; Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: species profile; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 16.9 - 22.5, mean 18.2 °C (based on 64 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 1.0002   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.8   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Fec assumed to be <100).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (57 of 100).
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 4.88 [0.63, 20.10] mg/100g ; Iron = 0.138 [0.033, 0.385] mg/100g ; Protein = 19.9 [17.6, 22.0] % ; Omega3 = 0.226 [0.091, 0.547] g/100g ; Selenium = 5.68 [1.45, 17.61] μg/100g ; VitaminA = 36 [10, 133] μg/100g ; Zinc = 0.399 [0.185, 0.850] mg/100g (wet weight);