Lamna ditropis, Salmon shark : fisheries, gamefish

You can sponsor this page

Lamna ditropis Hubbs & Follett, 1947

Salmon shark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Lamna ditropis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Lamna ditropis (Salmon shark)
Lamna ditropis
Picture by Murch, A.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Lamniformes (Mackerel sharks) > Lamnidae (Mackerel sharks or white shark)
Etymology: Lamna: From the Greek lamia, a large and voracious shark, originally from Lamia in Greek mythology, daughter of King Belos, who revenged the murder of her children by killing the children of others, and who behaved so cruelly that her face turned into a nightmarish mask. (See ETYFish);  ditropis: di-, from dis (L.), in two; tropis (Gr.), keel, i.e., double-keeled, referring to the rudder-like projections on either side of tail. (See ETYFish).
More on authors: Hubbs & Follett.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 650 m (Ref. 50550), usually 0 - 152 m (Ref. 55221). Boreal; 66°N - 22°N, 120°E - 115°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

North Pacific: Japan, Korea, and the Sea of Okhotsk to the Bering Sea and southward to southern California, USA (Ref. 247) and Baja California, Mexico (Ref. 9253).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - 221 cm
Max length : 305 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 247); common length : 180 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9988); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 175.0 kg (Ref. 9988); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 27 ปี (Ref. 119696)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. First dorsal fin uniformly dark, no light rear tip; ventral surface of body white with dusky blotches (Ref. 247).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

A coastal-littoral and epipelagic shark that prefers boreal to cool temperate waters, from the surface to at least 152 m, and is common in continental offshore waters but range inshore to just off beaches. Occurs singly or in schools or feeding aggregations of several individuals; feeds on fishes (Ref. 247). Seasonally migratory (following food prey) and segregate by age and sex where adults move further north than young (Ref. 58085). Ovoviviparous, embryos feeding on yolk sac and other ova produced by the mother (Ref. 50449). With up to 4 young in a litter (Ref. 247). Fast swimmer (Ref. 9988). Potentially dangerous but has never or seldom been implicated in human attacks (Ref. 247). Causes considerable damage to commercial catches and gear (Ref. 6885). Utilized fresh, dried or salted, and frozen; fins, hides and livers are also used, with fins having particular value; can be broiled and baked (Ref. 9988). Reported to attain at least 27 years of age and reach maximum depth of at least 792 m (in Ref. 119696).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding on other ova produced by the mother (oophagy) after the yolk sac is absorbed (Ref. 50449). Litter size is up to 4 young (Ref. 247). Distinct pairing with embrace (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 06 November 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO - การประมง: species profile; Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - การประมง: species profile; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 1.7 - 8.7, mean 4.7 °C (based on 832 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7813   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00933 (0.00410 - 0.02122), b=3.04 (2.85 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.5   ±0.80 se; based on food items.
Generation time: 6.5 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 2 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (Fec=4).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (59 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 6.09 [0.83, 20.16] mg/100g ; Iron = 0.391 [0.096, 1.070] mg/100g ; Protein = 19.3 [17.0, 21.6] % ; Omega3 = 0.391 [0.166, 0.887] g/100g ; Selenium = 18.3 [5.0, 54.2] μg/100g ; VitaminA = 4.85 [1.21, 20.35] μg/100g ; Zinc = 0.221 [0.106, 0.448] mg/100g (wet weight);