Carcharodon carcharias, Great white shark : fisheries, gamefish
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)

Great white shark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Carcharodon carcharias   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Lamniformes (Mackerel sharks) > Lamnidae (Mackerel sharks or white shark)
Etymology: Carcharodon: carchar-, presumably referring to Carcharias (Odontaspidae); odon (Gr.), tooth, “Teeth as in Carchari[a]s, serrated on both edges”. (See ETYFish);  carcharias: From the Ancient Greek karkharías, shark, derived from kárkharos, sharp or jagged, referring to its teeth (“dentibus serratus”). (See ETYFish).
More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 1200 m (Ref. 106604), usually 0 - 250 m (Ref. 55270). Subtropical; 61°N - 58°S, 180°W - 180°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Cosmopolitan, mostly amphitemperate. Western Atlantic: Newfoundland, Canada to Argentina; also north Gulf of Mexico, Bahamas, Cuba and Lesser Antilles (Ref. 26938). Eastern Atlantic: France to South Africa, including the Mediterranean. Indian Ocean: Seychelles, South Africa; also Reunion and Mauritius (Ref. 33390). Western Pacific: Siberia to New Zealand and the Marshall Islands; also south Australia (Ref. 26938). Central Pacific: Hawaii. Eastern Pacific: Alaska to Chile. International trade cooperation, Australia (CITES Appendix III, since 28.5.2003; CMS Appendix I and II).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 475.0, range 450 - 500 cm
Max length : 640 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 12489); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 0.00 g; อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 36 ปี (Ref. 31395)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A huge, spindle-shaped shark with conspicuous black eyes, a blunt, conical snout and large, triangular, saw-edged teeth (Ref. 5578). First dorsal-fin origin usually over the pectoral-fin inner margins (Ref. 43278, 6871). Caudal fin crescentic (Ref. 247). Lead-grey to brown or black above, lighter on sides, and abruptly white below (Ref. 6851). Black spot at rear pectoral fin base (Ref. 6851).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Primarily a coastal and offshore inhabitant of continental and insular shelves, but may also occur off oceanic islands far from land (Ref. 247, 43278, 58302). Often close inshore to the surf line and even penetrates shallow bays (Ref. 247). Maximum depth of 700 fathoms (or 1280 m) reported by Bigelow & Schroeder, 1948 is erroneous (Francis et al., 2012 in Ref. 106604). Pelagic, capable of migration across oceanic regions (Ref. 58302). Usually solitary or in pairs but can be found in feeding aggregations of 10 or more; does not form schools (Ref. 247). Feeds on bony fishes, sharks, rays, seals, dolphins and porpoises, sea birds, carrion, squid, octopi and crabs (Ref. 5578) and whales (Ref. 32140). Ovoviviparous, embryos feeding on yolk sac and other ova produced by the mother (Ref. 43278, 50449). Number of young born per litter, 7 (Ref. 31395) to 14 (Ref. 26346). Reported by some experts to attack humans which they mistake for their normal prey (Ref. 47). Most attacks occur in estuaries. Caught by big-game anglers and line boats for its jaws (Ref. 5578). Reported to cause poisoning (Ref. 4690). Flesh is utilized fresh, dried-salted, and smoked for human consumption, the skin for leather, liver for oil, carcass for fishmeal, fins for shark-fin soup, and teeth and jaws for decorations (Ref. 13574). Maximum total length is leading to much speculation and some measurements are found to be doubtful. Possibly to 6.4 m or more in length (Ref. 43278), considered the world's largest predator with a broad prey spectrum. The record of 10.98 m is incorrect (Ref. 13574). Maximum total length for male from Ref. 91029. Sometimes considered the most dangerous shark in the world (Ref. 26938).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding on other ova produced by the mother (oophagy) after the yolk sac is absorbed (Ref. 50449). Up to 10, possibly 14 young born at 120-150 cm (Ref. 26346). Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Male and female may swim in parallel while copulating (Ref. 28042, 49562).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

CITES


Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 247)

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO - การประมง: landings, species profile; Publication: search | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 11.3 - 24.9, mean 18.1 °C (based on 4368 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.0313   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00871 (0.00630 - 0.01205), b=3.05 (2.96 - 3.14), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.5   ±0.4 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (K=0.06; tm=8-12; tmax=36; Fec=7).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (86 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  High vulnerability (60 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Low.