Odontaspis ferox, Smalltooth sand tiger : fisheries

You can sponsor this page

Odontaspis ferox (Risso, 1810)

Smalltooth sand tiger
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Odontaspis ferox   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Odontaspis ferox (Smalltooth sand tiger)
Odontaspis ferox
Picture by FAO

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Lamniformes (Mackerel sharks) > Odontaspididae (Sand tiger sharks)
Etymology: Odontaspis: Etymology not explained, presumably odontos (Gr.), tooth, and aspis (Gr.), shield, perhaps referring to how teeth comprise a prominent narrow cusp provided with two or more small “side teeth” (translation), i.e., cusplets, which, with some imagination, could be said to “shield” the main cusp; another explanation: aspis (L.), viper, perhaps referring to outwardly pointing teeth of O. ferox, like that of a viper. (See ETYFish);  ferox: Latin for fierce, possibly referring to what Risso described as its “La voracité extrême” and/or its toothy and ferocious countenance. (See ETYFish).
More on author: Risso.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; ระดับความลึก 10 - 2000 m (Ref. 26346), usually 13 - 880 m (Ref. 89422). Deep-water; 50°N - 49°S, 180°W - 180°E (Ref. 54681)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Atlantic: Gulf of Gascony, Madeira, Morocco, Mediterranean; also Cape Verde (Ref. 27000). Western Atlantic: Yucatan Shelf, Mexico (Ref. 9939), Brazil (Ref. 53443). Indo-West Pacific: off South Africa and Maldives, Madagascar, southern Japan, Australia, and New Zealand (Ref. 13568). Expected to occur in the Western Central Pacific (Ref. 13568). Central Pacific: off Hawaii (Ref. 13568). Eastern Pacific: off southern California, USA and Baja California, Mexico (Ref. 13568).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - 360 cm
Max length : 450 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89422); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 289.0 kg (Ref. 9939)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A shark with a short, pointed snout, small eyes, protruding spike-like teeth, and small, equal-sized dorsal and anal fins; first dorsal closer to pectoral than to pelvic fins (Ref. 5578). Grey above, paler below (Ref. 6586); may have red spots on sides (Ref. 5578).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found on or near the bottom of the continental and insular shelves and upper slopes (Ref. 6871); sometimes in shallow water (Ref. 6871). Tagging showed the species dives up to 2,000 m at Malpelo Island, Colombia (S.Bessudo, pers.comm. 06/09). Feeds on small bony fishes, squids, and crustaceans (Ref. 13568). Uses its long body cavity and large, oily liver to regulate buoyancy. Ovoviviparous, embryos feeding on yolk sac and other ova produced by the mother (Ref. 50449). Not implicated in attacks on people (Ref. 247). Flesh utilized for human consumption and liver for its high squalene content (Ref. 247); utilization of fins, jaws and cartilage (Ref.58048).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding on other ova produced by the mother (oophagy) after the yolk sac is absorbed (Ref. 50449). Two young born at 105 cm or larger (Ref. 26346). Distinct pairing with embrace (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless (Ref. 247)

Human uses

การประมง: การค้า
FAO - การประมง: species profile; Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - การประมง: species profile; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | ฐานข้อมูลแห่งชาติ | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 12.2 - 23.9, mean 17.3 °C (based on 810 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.8125   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00514 - 0.02450), b=3.04 (2.87 - 3.21), in cm total length, based on all LWR estimates for this BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.2   ±0.56 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (Fec assumed to be <10).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (90 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 3.68 [0.47, 11.49] mg/100g ; Iron = 0.209 [0.047, 0.540] mg/100g ; Protein = 18.5 [15.9, 20.9] % ; Omega3 = 0.282 [0.125, 0.652] g/100g ; Selenium = 22.7 [6.8, 62.2] μg/100g ; VitaminA = 7.57 [2.19, 26.02] μg/100g ; Zinc = 0.204 [0.096, 0.423] mg/100g (wet weight);