Sternoptyx diaphana, Diaphanous hatchet fish

You can sponsor this page

Sternoptyx diaphana Hermann, 1781

Diaphanous hatchet fish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sternoptyx diaphana   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sternoptyx diaphana (Diaphanous hatchet fish)
Sternoptyx diaphana
Picture by Orlov, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Stomiiformes (Lightfishes and dragonfishes) > Sternoptychidae (Marine hatchetfishes) > Sternoptychinae
Etymology: Sternoptyx: Greek, sternon = sternon, + Greek, ptyx = fold (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Ở đại duơng, biển (Ref. 51243); Mức độ sâu 400 - 3676 m (Ref. 26165), usually 500 - 800 m (Ref. 47377).   Deep-water; 52°N -

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Atlantic, Indian and Pacific: mainly tropical regions (Ref. 47377). Eastern Atlantic: scattered records southwest of Ireland, also from Spain south to Angola. South China Sea and East China Sea (Ref.74511).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 47377)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9-11; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 12 - 16. Triangular transparent membrane present above anal fin base (Ref. 13608).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Oceanic and non-vertical migrant (Ref. 4739). Mesopelagic at 275-1200 m (Ref. 58302). Commonly found in 500-800 m both day and night (Ref. 4054). Possibly a cyclic feeder of copepods, ostracods, euphausiids, amphipods, fishes and other taxa (Ref. 4739). Adult photophore complement acquired at 11-13 mm SL (Ref. 4739). Lipid content 1.4 % in fresh body weight and wax ester is 4.2 % in total lipids (Ref. 9193).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Quéro, J.-C., J.C. Njock and M.M. de la Hoz, 1990. Sternoptychidae. p. 275-282. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 1. (Ref. 4462)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 15 July 2014

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 2.4 - 10.4, mean 6.8 °C (based on 1057 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01622 (0.00649 - 0.04054), b=3.06 (2.84 - 3.28), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.2 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Assuming tmax>3).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (16 of 100) .