Muraenolepis microps, Smalleye moray cod : fisheries

You can sponsor this page

Muraenolepis microps Lönnberg, 1905

Smalleye moray cod
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Muraenolepis microps   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Muraenolepis microps (Smalleye moray cod)
Muraenolepis microps
Picture by FAO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gadiformes (Cods) > Muraenolepididae (Eel cods)
Etymology: Muraenolepis: Latin, muraena = morey eel + Greek, lepis = scale (Ref. 45335).  More on author: Lönnberg.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Mức độ sâu 10 - 1600 m.   Polar; 50°S - 78°S, 143°E - 19°W (Ref. 1371)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southern Ocean: coasts of Antarctic Peninsula, Scotia Sea (South Georgia, South Sandwich, South Orkney and South Shetland islands), Victoria Land and Ross Sea.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 23 - 32 cm
Max length : 35.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 1371); common length : 27.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 1371)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 135; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 106; Động vật có xương sống: 69. Dorsal filament variable in length, but never longer than twice the eye diameter. Outer rays of the pelvic fins filamentous, of unequal lengths. Lateral line arched above the pectoral fin, extending to slightly beyond the pectoral fin tips. Color is uniform gray-brown, with iridescent hues.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Dwells in continental and insular shelves and slopes. Feeds on zooplankton. Synchronous spawner (Ref. 50743).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Cohen, D.M., T. Inada, T. Iwamoto and N. Scialabba, 1990. FAO species catalogue. Vol. 10. Gadiform fishes of the world (Order Gadiformes). An annotated and illustrated catalogue of cods, hakes, grenadiers and other gadiform fishes known to date. FAO Fish. Synop. 125(10). Rome: FAO. 442 p. (Ref. 1371)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): -1.9 - 1.6, mean -0.7 °C (based on 751 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5059   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.4 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (tm=4; Fec = 85,810).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (47 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 30.4 [13.3, 67.5] mg/100g ; Iron = 0.441 [0.221, 0.845] mg/100g ; Protein = 17 [16, 18] % ; Omega3 = 0.258 [0.123, 0.517] g/100g ; Selenium = 14.7 [5.8, 36.7] μg/100g ; VitaminA = 13.6 [3.0, 58.4] μg/100g ; Zinc = 0.608 [0.392, 0.958] mg/100g (wet weight);