Squaliolus laticaudus, Spined pygmy shark

You can sponsor this page

Squaliolus laticaudus Smith & Radcliffe, 1912

Spined pygmy shark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Squaliolus laticaudus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Squaliolus laticaudus (Spined pygmy shark)
Squaliolus laticaudus
Picture by Fischer, L.G.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Squaliformes (Sleeper and dogfish sharks) > Dalatiidae (Sleeper sharks)
Etymology: Squaliolus: Diminutive of squalus (L.), a sea-fish, usually applied to sharks, referring to small size of S. laticaudus. (See ETYFish);  laticaudus: latus (L.), wide or broad; cauda (L.), tail, referring to its broad (but short) caudal fin. (See ETYFish).
More on authors: Smith & Radcliffe.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์ผิวน้ำในเขตน้ำลึก; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 200 - 1200 m (Ref. 27000). Deep-water; 48°N - 40°S, 180°W - 180°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Nearly circumtropical. Western Atlantic: off Bermuda, southern Brazil, and northern Argentina. Eastern Atlantic: off France and Madeira. Western Indian Ocean: off Somalia. Western Pacific: Japan, Taiwan and Philippines (Ref. 13748), as well as Australia (Ref. 7300).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 18.5, range 17 - 20 cm
Max length : 22.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 247); 25.0 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 1; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. The spined pygmy shark Squaliolus laticaudus is a very small dogfish (about 25cm) with a large eye (diameter 73-86% of interorbital width), upper margin nearly straight; upper lip without papillae (Ref. 31367, 6871). Color: dark with conspicuously light-margined fins (Ref. 247) . Edge of fins with bright border (Ref. 43998). S. laticaudus is the type species of the genus which has the following distinctive features: fin spine on its first dorsal fin but not on its second dorsal fin; second dorsal fin long-based and low, about twice the length of first dorsal fin base; first dorsal-fin base closer to pectoral fins than to pelvic fins; and caudal fin nearly symmetrical, paddle-shaped, with subterminal notch present; low lateral keels on caudal peduncle . Body cigar-shaped; snout very long, bulbously conical but slightly pointed; mouth ventral; lips thin; teeth strongly different in both jaws, uppers small, narrow and erect cusps, lowers larger, blade-like and semi erect. Tooth rows 22-23/16-21. (Ref. 247, 6871).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

An oceanic, wide-ranging, tropical pelagic species occurring near continental and insular land masses, sometimes over the shelves, but usually over the slopes (Ref. 247). Displays vertical migrations on a diel cycle, seen at the bottom during the day and travels to 200 m at night (Ref. 247). Feeds on deepwater squid, lanternfish, gonostomatids and idiacanthids, and probably follows its prey on their diel migrations (Ref. 247). Ovoviviparous (Ref. 205). Has well-developed photophores densely covering the ventral part of the body and sparsely seen on the sides and hardly developed on the dorsal surface (Ref. 247).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Probably ovoviviparous. Twelve mature eggs have been found in a single ovary of a mature female but this does not imply that large litters are produced (Ref. 247). Distinct pairing with embrace (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 21 November 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 7.1 - 14.6, mean 10 °C (based on 649 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.7520   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00263 (0.00130 - 0.00534), b=3.14 (2.95 - 3.33), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.2   ±0.73 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Fec assumed to be <10).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (15 of 100).
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 15.1 [2.2, 91.4] mg/100g ; Iron = 0.273 [0.062, 1.162] mg/100g ; Protein = 19.1 [17.0, 21.3] % ; Omega3 = 0.179 [0.048, 0.671] g/100g ; Selenium = 8.32 [1.83, 33.05] μg/100g ; VitaminA = 95.1 [10.1, 921.0] μg/100g ; Zinc = 0.651 [0.261, 1.877] mg/100g (wet weight);