Coloconger maculatus, Caudal-spot short-tail eel

You can sponsor this page

Coloconger maculatus Ho, Tang & Chu, 2021

Caudal-spot short-tail eel
Upload your photos and videos
Google image
Image of Coloconger maculatus (Caudal-spot short-tail eel)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Colocongridae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Colocongridae (Short-tail eels)
Etymology: Coloconger: Greek, kolos = short, truncated + Latin conger = conger (Ref. 45335);  maculatus: Named for the distinct black blotch on posterior portion of tail..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu ? - 300 m (Ref. 124775). Subtropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northwest Pacific: Taiwan.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 226; Tia mềm vây hậu môn: 122; Động vật có xương sống: 145. This species is distinguished from its congeners by the following characters: rear portion of tail with a large black blotch and a white posterior end; head small, HL 15.7% TL; ST 4, middle two in pair; SO 7, two pores over posterior nostril; IO 12 or 14; POM 14; D 226; A 122; PAV 77 and TV 145; rictus through a vertical of posterior margin of the pupil; snout shorter than eye diameter; PO-DO 69.4% pectoral-fin length. Colouration: body brownish-gray dorsally, light gray ventrally; dorsal fin dark gray (Ref. 124775).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Only specimen caught by hook and line at around 300 m (Ref. 124775).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ho, H.-C., C.-N. Tang and T.-W. Chu, 2021. Colonger maculatus sp. nov., a species of short tail eel from eastern Taiwan (Anguilliformes: Colocongridae). Zootaxa 5016(2):271-282. (Ref. 124775)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.8   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (43 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .