Raiamas brachyrhabdotos : fisheries

You can sponsor this page

Raiamas brachyrhabdotos Katemo Manda, Snoeks, Chocha Manda & Vreven, 2018

Upload your photos and videos
Google image
Image of Raiamas brachyrhabdotos
No image available for this species;
drawing shows typical species in Danionidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Danionidae (Danios) > Chedrinae
Etymology: brachyrhabdotos: The species name brachyrhabdotos is derived from the Greek Βραχύς [= brachys], meaning short, and the Greek ραβδωτός [= rhabdotos], meaning striped, and refers to the short length of predorsal bars on the flanks, which are thin, covering between 1-2 scales, and located above the lateral line; an adjective, indeclinable (Ref. 122357).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: Sankuru and Lulua rivers, both tributaries of Kasai River, and also Kwilu River, Congo River basin, in Democratic Republic of the Congo (Ref. 122357).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 17.9 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 122357)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11-12; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 16 - 17; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 39 - 40. Diagnosis: Within the Congo basin, Raiamas brachyrhabdotos can be distinguished from R. batesii, R. kheeli and R. moorii by a lower number of lateral line scales, 44-46 vs. 68-70, 65-68 and 54-61 respectively; from R. longirostris by a shorter upper-jaw length, 46-52% of head length vs. 59%, and longer pre-anal length, 67.6-69.8% of standard length vs. 73.0%; from R. buchholzi and R. christyi by the absence of a large dark spot at the base of the caudal fin vs. presence, a longer dorsal-fin base, 13.3-14.7% of standard length vs. 10.1-12.0% and 10.4-11.6% respectively, and a longer anal-fin length, 18.4-22.5% of standard length vs. 15.2-17.6% and 13.8-16.5% respectively; from R. salmolucius by a shorter head, 28.5-29.5% of standard length vs. 30.2-33.6%, and a shorter pre-anal length, 67.6-69.1% of standard length vs. 69.9-72.9%; and from R. marqueti by a greater body depth, 23.6-29.8% of standard length vs. 18.8-23.3%, a convex predorsal profile vs. more or less horizontal; furthermore, it can be distinguished from R. marqueti and R. salmolucius by short and thin predorsal bars, not extending below the lateral line and usually covering 1-2 rows of lateral line scales, vs. wide and long bars, extending below the lateral line and covering more than 2 rows of the lateral line scales; from R. intermedius by a longer predorsal length, 59.9-61.7% of standard length vs. 57.2-59.2%, and deeper head, 56-60% of head length vs. 46-56% (Ref. 122357). Outside the Congo basin, Raiamas brachyrhabdotos is distinguished from all other species, except R. ansorgii, R. nigeriensis and R. senegalensis by an intermediate number of lateral line scales, 44-46 vs. 36-38 in R. levequei, 58-63 in R. scarciensis and 39-42 in R. steindachneri; from R. ansorgii by the dorsal fin inserted slightly behind the insertion of pelvic-fin origin, i.e. about two or three lateral line scales between the verticals through the anterior base of dorsal fin and the pelvic-fin insertion vs. dorsal fin inserted well behind pectoral-fin origin, i.e. by about six lateral line scales, and the fourth infraorbital extends markedly backwards when compared to the posterior border of the third infraorbital vs. slightly behind; from R. nigeriensis by a longer head, 28.5-29.5% of standard length vs. 18.6-25.0%; and from R. senegalensis by a higher number of branched dorsal-fin rays, 9 vs. 8 (Ref. 122357).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Katemo Manda, B., J. Snoeks, A. Chocha Manda and E. Vreven, 2018. Hidden species diversity in Raiamas salmolucius (Teleostei: Cyprinidae) from the Congo basin: two new species based on morphometric evidence. Ichthyol. Explor. Freshwat. 28(4):345-363. (Ref. 122357)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง:
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm total length, based on all LWR estimates for this BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (12 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .