Uranoscopus rosette

You can sponsor this page

Uranoscopus rosette Randall & Arnold, 2012

Upload your photos and videos
Google image
Image of Uranoscopus rosette
No image available for this species;
drawing shows typical species in Uranoscopidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Uranoscopoidei (Sand dwellers) > Uranoscopidae (Stargazers)
Etymology: Uranoscopus: Greek, ouranos = sky + Greek skopein = to watch (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 0 - 27 m (Ref. 93135). Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Indian Ocean: northern Red Sea.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 16.9 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 93135); 21.6 cm SL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 4; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 13; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 13; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 25. This species is distinguished by the following characters: D IV + 13; pectoral rays 18; oblique scale rows on midside of body 37-41; body above lateral line anterior to second dorsal fin no scales; body depth of adult at anal-fin origin 3.6-4.05 in SL; the head broad and flat dorsally, the width 2.5-2.8 in SL; rugose bones dorsally on head; occipital lobes are not developed as knobs; large cleithral spine, slightly angled dorsally; 3.85-4.7 in head length; supracleithrum does not form a distinct spine posteriorly; small spines 5-7 ventrally on preopercle; blunt preorbital spines 3-5; small eyes its orbit diameter 6.45-7.1 in head length; lingual lure broadly triangular and flat at the base, with long cirri on each side, narrowing to a slender ribbon-like filament with short cirri on edges, its length is half the distance separating cleithral spines; dorsal fins are narrowly separated; margin of second dorsal fin straight; caudal fin slightly rounded. Colouration: in life it is light gray-brown, grading to white ventrally, the dorsal half of body with irregular longitudinal rows of dark brown spots of about eye size, many rosette-like, and scattered dark brown dots, especially posteriorly; head with dark dots dorsally; the first dorsal fin largely black while the second dorsal and anal fins have translucent membranes, the dorsal rays and posterior anal rays dotted with dark brown, the margin white; caudal fin dark gray with black dots on rays, the posterior margin white (Ref. 93135).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Collected using rotenone in cove, edge of precipitous reef with numerous caves, rock and coral ledge, over sand and patches of segrasses (Ref. 93135).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Randall, J.E. and R.J. Arnold, 2012. Uranoscopus rosette, a new species of stargazer (Uranoscopidae: Trachinoidei) from the Red Sea. aqua, Int. J. Ichthyol. 18(4):209-218. (Ref. 93135)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00447 (0.00176 - 0.01132), b=3.14 (2.91 - 3.37), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.1   ±0.7 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (16 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .