Anchoviella sanfranciscana

You can sponsor this page

Anchoviella sanfranciscana Barbosa, Gomes da Silva, da Rocha Araújo & Carvalho, 2017

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Anchoviella sanfranciscana
Anchoviella sanfranciscana
Picture by Barbosa, J.M./M. Deda

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Clupeiformes (Herrings) > Engraulidae (Anchovies) > Engraulinae
Etymology: Anchoviella: Italian ancioa = anchovy (Ref. 45335);  sanfranciscana: The specific name sanfranciscana is a noun in the genitive case that refers to the place of occurrence of the species, at the São Francisco River.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Tầng nổi.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: upstream and estuary of São Francisco River, Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 12.8 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 116921)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13-15; Tia mềm vây hậu môn: 13 - 16; Động vật có xương sống: 42. Anchoviella sanfranciscana is diagnosed from its congeners by the following characteristics: wide silver lateral band present, with a well-defined dark brown and yellow lateral band above - its total width is 1.5 to 2 times wider than the ocular diameter, (vs. width is less than 1 time in other congeners); distance from tip of dorsal fin to start of anal fin is similar in size as the dorsal fin (vs. distance is smaller in other congeners, except A. perfasciata); and 29-35 gill rakers in lower branch of the first branchial arch (vs. maximum is 27 in other congeners, except for A. cayennensis) (Ref. 116921).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Barbosa, J.M., A.G. Gomes da Silva, A.R. da Rocha Araújo and M.F. Carvalho, 2017. A new species of Anchoviella Fowler, 1911 (Clupeiformes: Engraulidae) from the mouth of the São Francisco River, Brazil. ActaFish 5(3):162-168. (Ref. 116921)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 18 July 2018

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00550 (0.00251 - 0.01205), b=3.19 (3.01 - 3.37), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (17 of 100) .