Melanotaenia aruensis, Aru rainbowfish

You can sponsor this page

Melanotaenia aruensis Allen, Hadiaty, Unmack & Erdmann, 2015

Aru rainbowfish
Upload your photos and videos
Google image
Image of Melanotaenia aruensis (Aru rainbowfish)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Melanotaeniidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Atheriniformes (Silversides) > Melanotaeniidae (Rainbowfishes, blue eyes)
Etymology: Melanotaenia: Greek, melan, -anos = black + latin, taenia = stripe (Ref. 45335);  aruensis: Named for its tye locality, Aru Islands.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 8.0 - ?.   Tropical; 27°C - ? (Ref. 110723)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: Trangan Island and Kobroor Island in Aru Islands, Indonesia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.6 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 110723); 6.9 cm SL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 5 - 7; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-13; เงี่ยงครีบก้น 1; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 20 - 23. Melanotaenia aruensis is distinguished by the following combination of characters: V to VII-I,10-13 dorsal-fin rays; I,20-23 anal-fin rays; 14-15 pectoral-fin rays; 34-36 scales on lateral line, 15-18 predorsal scales; 13-19 cheek scales; 17-18 total gill rakers on first arch; greatest body depth of adult male 35.1 % SL; least depth of caudal peduncle 9.5-11.1 % SL; colour in life grey-brown dorsally on head, nape, and adjacent anterodorsal portion of body; posterior two-thirds of upper half of body bluish grey with narrow bronze margin around each scale and bronze stripe between each horizontal scale row; dorsal and caudal fins semitranslucent grey, second dorsal fin with relatively broad whitish margin (Ref. 110723).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

The type locality on Trangan Island lies in a luxuriant rainforest on the downstream side of a spectacular 75 m-long limestone tunnel. The stream has about 10-12 m width, 0.5-2.0 m depth and relatively clear and slow-flowing water with a rocky limestone bottom and abundant cover mainly in the form of submerged fallen tree limbs. Another location on Kobroor Island where the species occurs is also lined by luxuriant forest and has 15-20 m width, 1-3 m depth, and clear and slow flowing water. The margins of the channel are composed of abundant, partially submerged terrestrial plants, which offered abundant shelter for small fishes (Ref. 110723).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Allen, G.R., R.K. Hadiaty, P.J. Unmack and M.V. Erdmann, 2015. Rainbowfishes (Melanotaenia: Melanotaeniidae) of the Aru Islands, Indonesia with descriptions of five new species and redescription of M. patoti Weber and M. senckenbergianus Weber. aqua, Int. J. Ichthyol. 21(2):66-108. (Ref. 110723)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00514 - 0.02450), b=3.04 (2.87 - 3.21), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.9   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (33 of 100) .