Squalus quasimodo, Humpback Western dogfish

You can sponsor this page

Squalus quasimodo Viana, Carvalho & Gomes, 2016

Humpback Western dogfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Squalus quasimodo (Humpback Western dogfish)
Squalus quasimodo
Female picture by Viana, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Squaliformes (Sleeper and dogfish sharks) > Squalidae (Dogfish sharks)
Etymology: Squalus: Genus name from Latin 'squalus' meaning shark (Ref. 6885, 27436);  quasimodo: Named for the hunchback of Notre-Dame (19th Century novel by Victor Hugo), referring to its most noticeable character - body conspicuously robust and humped dorsally..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Atlantic: known as an endemic species in southern Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 85.0 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 116 - 121. This species can be distinguished from its congeners through the following set of characters: body which is conspicuously robust and humped dorsally; second dorsal fin is upright and markedly tall (height 4.0%, 4.7%-5.3% TL); first and second dorsal-fin spines are elongated (first dorsal-fin spine length 4.3%, 3.3%-4.3% TL and second dorsal-fin spine length 4.4%, 3.9%-4.3% TL), and broad at base (first spine base length 0.9%, 0.7%-1.0% TL; second spine base length 1.0%, 0.8%-0.9% TL); caudal fin have a conspicuous rectangular dorsal lobe; the dermal denticles are tricuspid, markedly imbricate and broad at crown; differs from S. bahiensis by having a larger pectoral-fin anterior margin length, 15.9%, 15.5%-16.0% TL (vs. 14.3%, 14.4%-14.5% TL) and more elongate first dorsal-fin spine, its length 4.3%, 3.3%-4.3% TL (vs. 2.8%, 2.9%-3.0% TL), has a larger first dorsal fin with greater anterior margin length, 11.2%, 10.8%-11.4% TL (vs. 10.5%, 10.3%-10.6% TL) and fin base (length 8.2%, 7.7%-8.5% TL vs. 7.5%, 7.2%-7.3% TL, respectively); differs from S. lobularis by having a greater interdorsal distance, 26.4%, 24.0%-25.8% TL (vs. 22.3%, 21.9%-23.6% TL) (Ref. 109601).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Compagno, Leonard J.V. | Người cộng tác

de F. Viana, S.T., M.R. De Carvalho and U.L. Gomes, 2016. Taxonomy and morphology of species of the genus Squalus Linnaeus, 1758 from the Southwestern Atlantic Ocean (Chondrichthyes: Squaliformes: Squalidae). Zootaxa 4133(1):1-89. (Ref. 109601)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 08 August 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00912 (0.00343 - 0.02428), b=3.02 (2.79 - 3.25), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.3   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (54 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .