Squalus albicaudus, Brazilian whitetail dogfish

You can sponsor this page

Squalus albicaudus Viana, Carvalho & Gomes, 2016

Brazilian whitetail dogfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Squalus albicaudus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Squalus albicaudus (Brazilian whitetail dogfish)
Squalus albicaudus
Male picture by Viana, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Squaliformes (Sleeper and dogfish sharks) > Squalidae (Dogfish sharks)
Etymology: Squalus: Genus name from Latin 'squalus' meaning shark (Ref. 6885, 27436);  albicaudus: Name from Latin 'albus' for white and 'cauda' for tail, referring to the white ventral lobe of its caudal fin.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 195 - 421 m (Ref. 109601).   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Atlantic: Brazil (between NE and SE Brazilian coast; often reported between the states of Bahia and Espírito Santo; distribution to southern Brazil is unknown).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 52.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 109601); 59.0 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 110 - 116. This species can be distinguished from its congeners by the following set of characters: caudal fin with a mostly white ventral caudal lobe, its dorsal margin white at midline, and postventral margins broadly white; posterior margin of pectoral-fin broadly white; first dorsal fin with anterior margin also conspicuously white on its anterior half; differs from all species of the S. mitsukurii group with its short snout (vs. large), pectoral-fin free rear tips pointed (vs. rounded), dermal denticles lanceolate and unicuspid (vs. rhomboid and tricuspid); differs from S. cubensis by having a snout strongly pointed (vs. somewhat rounded), second dorsal-fin spine not reaching second dorsal-fin apex (vs. spine reaching second dorsal-fin apex), first dorsal fin with dark apex, but not as a black blotch (vs. distinct black blotch on both dorsal fins), pectoral fins with posterior margin broadly white (vs. narrowly white), in external morphometrics (Squalus albicaudus has a shorter first dorsal fin, anterior margin length 10.9%, 9.7%-11.2% TL vs. 11.6%, 11.6%-12.7% TL, shorter second dorsal fin, anterior margin length 9.2%, 8.8%-10.8% TL vs. 12.3%, 11.2%-11.6% TL, inner margin length 5.0%, 4.1%-5.2% TL vs. 5.6%, 5.5%-6.0% TL, more slender second dorsal-fin spine, width at base 0.9%, 0.6%-0.9% TL vs. 1.0%, 1.0%-1.2%, and clasper much more elongated, inner margin length 7.1%, 6.9%-7.7% TL vs. 8.0%, 3.3%-3.8% TL (Ref. 109601).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Compagno, Leonard J.V. | Người cộng tác

de F. Viana, S.T., M.R. De Carvalho and U.L. Gomes, 2016. Taxonomy and morphology of species of the genus Squalus Linnaeus, 1758 from the Southwestern Atlantic Ocean (Chondrichthyes: Squaliformes: Squalidae). Zootaxa 4133(1):1-89. (Ref. 109601)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00933 (0.00344 - 0.02530), b=3.03 (2.80 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.1   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (60 of 100) .