Scyliorhinus cabofriensis

You can sponsor this page

Scyliorhinus cabofriensis Soares, Gomes & Carvalho, 2016

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Scyliorhinus cabofriensis
Scyliorhinus cabofriensis
Female picture by Gomes, U.L.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Scyliorhinidae (Cat sharks) > Scyliorhininae
Etymology: Scyliorhinus: skylion, Greek for dogfish or small shark; rhinus, from rhine (Gr.), rasp, alluding to a shark’s jagged, rasp-like skin. (See ETYFish);  cabofriensis: -ensis, Latin suffix denoting place: off Cabo Frio, northeastern Rio de Janeiro State, Brazil, type locality. (See ETYFish).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; ระดับความลึก ? - 536 m (Ref. 107325). Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Southwest Atlantic: Brazil.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 46.8 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 107325); 45.0 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is distinguished from its congeners in SW Atlantic by the following characters: color pattern with randomly and asymmetrically distributed black and white spots of varied sizes (predominantly small) (vs. spots predominantly within saddles and with approximate bilateral symmetry in S. haeckelii, S. ugoi); saddles not well defined and without sharp median projections (vs. well-defined saddles in S. haeckelii and saddles with sharp median projections in S. ugoi); claspers with a well-developed groove on the terminal portion of the ventral terminal cartilage (vs. absent or undeveloped groove in S. haeckelii, S. ugoi); no envelope and poorly developed exorhipidion (vs. with envelope and developed exorhipidion in S. haeckelii); neurocranium with a proportionately broader basal plate (vs. narrow basal plate in S. haeckelii, S. ugoi); other characters, although less conspicuous, also distinguishes these species: small and rounded snout, mean preoral length 5% TL (vs. mean 4.5% TL in S. haeckelii); moderately broad and depressed head with its length 19.7-20.8% TL (vs. 17.5-19.2% TL in S. haeckelii); first dorsal fin triangular, never subrectangular (vs. sometimes subrectangular in S. haeckelii); interdorsal space 2 times dorsal-caudal space (vs. 1.2-2 times in S. haeckelii, 2.1-2.5 in S. ugoi); ventral terminal 2 cartilage slender, positioned on ventral terminal cartilage, 1.5 times length of ventral terminal cartilage (vs. 1.8 times in S. haeckelii); components of clasper proportionately larger than in S. haeckelii; somewhat small sized adult males, about 39.3 cm TL, and adult females, at least 42.0 cm TL (vs. 44.5 cm and 50.0 cm TL, respectively, in S. ugoi) (Ref. .107325).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Males of this species range in size from 30.8-46.8 cm (n = 8) and females from 27.6-45.0 cm (n = 16). Size of first maturity not exactly defined, however, males have well-developed claspers at 39.3 cm TL and egg-capsules and other evidence that would help establish size of maturity in females without dissection have not been found. Stomach contents include squid beaks and skeletal elements of bony fishes (Ref. 107325).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Soares, K.D.A., U.L. Gomes and M.R. de Carvalho, 2016. Taxonomic review of catsharks of the Scyliorhinus haeckelii group, with the description of a new species (Chondrichthyes: Carcharhiniformes: Scyliorhinidae). Zootaxa 4066(5):501-534. (Ref. 107325)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 July 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00288 (0.00148 - 0.00562), b=3.19 (3.01 - 3.37), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.8   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (37 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .