Carcharhinus tjutjot

You can sponsor this page

Carcharhinus tjutjot (Bleeker, 1852)

Upload your photos and videos
Google image
Image of Carcharhinus tjutjot
No image available for this species;
drawing shows typical species in Carcharhinidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Carcharhinidae (Requiem sharks)
Etymology: Carcharhinus: Greek, karcharos = sharpen + Greek, rhinos = nose (Ref. 45335);  tjutjot: Name apparently after one of the Indonesian word for shark, which at the time would have been spelt 'tjutjot' (pronunced as choo-choot).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก - 100 m (Ref. 89954), usually - m (Ref. ).   Tropical; 0°C -

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Pacific: from Indonesia and Taiwan, including Borneo but not Australia and New Guinea. Not confirmed west of the Indo-Malay Peninsula.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 76 - 79 cm
Max length : 93.7 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89954); 91.8 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 113 - 129. This small species is distinguished by the following characters: snout relatively long and bluntly pointed; upper anterior teeth are oblique and blade-like, coarsely serrated, lateral margin deeply notched and with several large and serrated basal cusplets; lower anterior teeth are narrower, slightly oblique, lateral margins notched and without large basal serrae, finely serrated; total tooth row counts 26-28/24-30 rows or 51-55; interdorsal space often with a moderate to strong ridge, 19.4-22.0% TL; first dorsal fin is relatively low, not falcate, origin over middle of pectoral-fin inner margin, length 14.1-15.6% TL, 1.4-2.0 times height, inner margin 2.0-2.7 in base; second dorsal fin is much smaller, broadly triangular, height 29-37% of first dorsal fin height, origin slightly posterior of anal-fin origin; anal fin is slightly falcate, height 0.9-1.3 times second dorsal-fin height, base 0.9-1.2 times second dorsal-fin base; body colour pale brownish dorsally, whitish ventrally; second dorsal fin with a black blotch on upper third of fin, not extending onto upper surface of body and very well defined from whitish region below; other fins are mostly plain; total vertebral counts 113-129; monospondylous precaudal counts 37-44; diplospondylous precaudal counts 17-19; diplospondylous caudal counts 58-72; precaudal counts 55-63 (Ref. 89954).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

An inshore species, likely to be found in less than 100 m depth (Ref. 89954). One female specimen contained 2 late-term embryos measuring 27.8 and 28.5 cm TL. Probable size at birth is between 34.0-38.0 cm TL (Ref. 89954).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

White, W.T., 2012. A redescription of Carcharhinus dussumieri and C. sealei, with resurrection of C. coatesi and C. tjutjot as valid species (Chondrichthyes: Carcharhinidae). Zootaxa 3241:1-34. (Ref. 89954)

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00479 (0.00221 - 0.01036), b=3.09 (2.92 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.0   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (38 of 100) .