Entelurus aequoreus, Snake pipefish : aquarium

You can sponsor this page

Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758)

Snake pipefish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Entelurus aequoreus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Entelurus aequoreus (Snake pipefish)
Entelurus aequoreus
Male picture by Henry, M.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Syngnathiformes (Pipefishes and seahorses) > Syngnathidae (Pipefishes and seahorses) > Nerophinae
Etymology: Entelurus: Greek, enteles, -es, -es = whole, perfect + Greek, oura = tail (Ref. 45335).
More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Thuộc về nước lợ gần đáy; Mức độ sâu 5 - 100 m (Ref. 35388), usually 5 - 100 m (Ref. 35388). Temperate; 64°N - 30°N, 32°W - 14°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Iceland and Norway to Azores and also enters Baltic Sea.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 6733); 60.0 cm TL (female); common length : 32.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4645); common length :45 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 0. Gill opening reduced to a pore located in the membrane above the opercle. Gill membranes fused to the body and isthmus. Superior trunk and tail ridges continuous, inferior trunk and tail ridges discontinuous, lateral trunk ridge confluent with inferior tail ridge. Brood area of male located under trunk. Rings: 28-31+60-69; Dorsal 37-47; Sub-dorsal 11-7+2-4; Caudal 4-9, rudimentary.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults inhabit inshore waters, among algae. Females with 1,000 or more ovarian eggs (Ref. 6733). Feed on small crustaceans and fish fry (Ref. 35388). Ovoviviparous (Ref. 205). The male carries the eggs in a brood pouch which is found under the tail (Ref. 205).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Males carry the eggs.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Dawson, C.E., 1986. Syngnathidae. p. 628-639. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Volume 2. Unesco, Paris. (Ref. 6733)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 July 2013

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị); Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | DORIS | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 7.3 - 12.5, mean 10.1 °C (based on 1036 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 1.0000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00062 (0.00026 - 0.00147), b=2.99 (2.78 - 3.20), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.44 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (tm=2).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (44 of 100).
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 28.5 [7.0, 92.4] mg/100g; Iron = 0.421 [0.179, 1.243] mg/100g; Protein = 3.09 [0.00, 6.80] %; Omega3 = 0.492 [0.223, 1.126] g/100g; Selenium = 9.58 [1.89, 27.88] μg/100g; VitaminA = 18.5 [7.2, 51.6] μg/100g; Zinc = 0.601 [0.300, 1.139] mg/100g (wet weight);