Gymnothorax eurostus, Abbott's moray eel : aquarium

You can sponsor this page

Gymnothorax eurostus (Abbott, 1860)

Abbott's moray eel
Add your observation in Fish Watcher
AquaMaps webservice down at the moment
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Gymnothorax eurostus (Abbott\
Gymnothorax eurostus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Muraenidae (Moray eels) > Muraeninae
Etymology: Gymnothorax: Greek, gymnos = naked + Greek, thorax, -akos = breast (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 1 - 74 m (Ref. 58302), usually 3 - 5 m (Ref. 89972).   Subtropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: anti-tropical in distribution. Reported from Seychelles (Ref. 1623) but Randall and van Egmond 1994 (Ref. 10685) believe otherwise. Eastern Pacific: Costa Rica and Easter Island (Ref. 9710) and Chile (Ref. 9068).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 60.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 559)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 120 - 123. Dark purplish brown with small yellow spots which is sparse on the tail (Ref. 3257). This species is similar to Gymnothorax meleagris in having biserial maxillary teeth, with inner and outer series about equal in length; intermaxillary teeth arranged in a peripheral series, a median series, and an intermediate series on each side between the median and peripheral series. (Ref. 74922).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Benthic in crevices (Ref. 58302). Feeds on crustaceans and small fishes (Ref. 89972).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Chen, H.-M., K.-T. Shao and C.T. Chen, 1994. A review of the muraenid eels (Family Muraenidae) from Taiwan with descriptions of twelve new records. Zool. Stud. 33(1):44-64. (Ref. 6934)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 17 August 2011

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 21.5 - 28.4, mean 26.8 °C (based on 1927 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00065 (0.00043 - 0.00098), b=3.27 (3.15 - 3.39), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.1   ±0.67 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (51 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 34.2 [18.0, 63.6] mg/100g ; Iron = 0.662 [0.390, 1.185] mg/100g ; Protein = 20.4 [18.2, 22.7] % ; Omega3 = 0.199 [0.090, 0.521] g/100g ; Selenium = 21.8 [11.0, 44.8] μg/100g ; VitaminA = 47.6 [11.9, 181.5] μg/100g ; Zinc = 0.8 [0.5, 1.2] mg/100g (wet weight);