Channichthys richardsoni, Robust icefish

You can sponsor this page

Channichthys richardsoni Shandikov, 2011

Robust icefish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Channichthys richardsoni (Robust icefish)
Channichthys richardsoni
Female picture by Shandikov, G.A.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Notothenioidei (Icefishes) > Channichthyidae (Crocodile icefishes)
Etymology: Channichthys: Greek, channe, -es = an anchovy + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335);  richardsoni: Named for the Scottish naturalist John Richardson, who described the first species of icefishes C. rhinoceratus and established the genus Channichthys..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 126 - 310 m (Ref. 90862), usually 126 - ? m (Ref. 90862). Deep-water

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Southern Ocean, Sub-Antarctic: Kerguelen Islands.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 37.4 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 7 - 8; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 31-34; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 29 - 32. This species is characterized by the following D1 VII-VIII, D2 31-34; A 29-32; pectoral 19-20; bony tubular plates (scales) of the dorsal lateral line 61-78 and of the median lateral line 9-23, rounded separated bony plates in the anterior part of the median lateral line 4-28, as a rule, more than 10; number of gill-rakers on the outer side of the lower part of the 1st arch 6-15. This species is further distinguished by the following: interorbital width narrow, 1.0-1.4 times in horizontal orbit diameter, 5.8-7.5 in HL and 2.0-2.4 in head height at level of middle of eye; eye moderate in size, its diameter 5.2-6.3 times in HL and 2.6-3.0 in snout length; supraorbital outer bony edges of frontals noticeably elevated; snout relatively long, approximately equal to or somewhat shorter than half the head length, 2.1-2.2 in HL; tips of jaws aligned or lower jaw slightly protruding, teeth on symphysis not visible; posterior edge of maxillary extending below 1/3-1/2 of the orbit diameter; a row of rakers on lower part of first gill arch on the outer side of ceratobranchial; pectoral fin extending above to anus or origin of first anal fin ray; first dorsal fin high, 3.3-4.7 times in SL, second and third rays longest; fin membrane of D1 not reaching tips of longest rays, its height about 1.4-1.7 times in height of D1; dorsal fins well separated, posterior edge of D1 fin membrane not reaching first ray base of D2; interdorsal distance wide, 10.9-16.4 times in SL or 1.0-1.9 times in length of D1; bony tuberculation well developed on frontals and lacrimals, D1 flexible spines, branchiostegals, pelvic fins and on bony structures of both lateral lines; absent on maxillary and on anterior part of lower jaw (Ref. 90862).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found on shelf waters of islands and caught in 2 bottom trawls at depths of 126 and 270-310 m, together with C. rhinoceratus, C. rugosus, C. panticapaei, C. bospori, C. irinae and C. mithridatis. Most specimens were caught at depth of 126 m in an area with abundant benthic fauna and the alga Macrocystis pyrifera. Apparently a primarily piscivorous predator (inferred from the single row of gill-rakers and similar to its congeners). Females mature at about 29-31 cm TL (25-27 cm SL); the post-spawning SGM VI-III is clearly detected in females larger than 31 cm TL and the SGM III - in the smaller, firstly maturing ones. The SGM of the males examined varied from stage II to early stage III in the specimen of 32.5 cm TL. Spawning and pre-spawning SGM were absent. Spawning period apparently takes a place from autumn to the beginning of winter (Ref. 90862).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Shandikov, G.A., 2011. Channichthys richardsoni sp. n., a new Antarctic icefish (Perciformes: Notothenioidei: Channichthyidae) from the Kerguelen Islands area, Indian sector of the Southern Ocean. Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University, Series: Biology 2008, 7(814):125-134. (Ref. 90862)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5020   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00126 (0.00058 - 0.00275), b=3.47 (3.29 - 3.65), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.7   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (27 of 100).