Harttia fluminensis

You can sponsor this page

Harttia fluminensis Covain & Fisch-Muller, 2012

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Harttia fluminensis
Harttia fluminensis
Picture by Fisch-Muller, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Loricariidae (Armored catfishes) > Loricariinae
Etymology: fluminensis: The specificn name 'fluminensis' is from the Latin flumen meaning river, in reference to the ecology of Harttia that represents a group of rheophilic fish from the main channel of rivers..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Known only from the Coppename River drainage in Suriname.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 15.1 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 90209)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 5. Distinguished from all other species of the genus Harttia except Harttia tuna and Harttia trombetensis by having an incomplete abdominal cover, restricted to preanal and abdominal lateral plates with a row of platelets joining these two series of plates (vs. absence of row of platelets making junction between preanal and lateral abdominal plates), and by its specific barcode sequence (JF292263). Differs from Harttia tuna by having a deeper head (37.31-43.30, mean 38.94 ± 1.42% of HL, vs 31.96-38.77, mean 36.52 ± 1.80% of HL), and from Harttia trombetensis by its color pattern of caudal fin (a large dark band at base of caudal fin vs. a dark rounded blotch). Can be further diagnosed from all other congeners by having a greater minimum caudal peduncle depth (mean = 1.60 ± 0.11% of SL vs. 1.35 ± 0.13 < mean < 1.43 ±0.11% of SL); and a greater interorbital width (mean = 24.25 ±1.02% of HL vs. 22.04 ± 1.27 < mean < 23.12 ± 1.11% of HL) (Ref. 90209).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Frequents main channel over rocky and sandy bottom in fast flowing waters (Ref. 90209).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Fisch-Muller, Sonia | Người cộng tác

Covain, R., S. Fisch-Muller, J.I. Montoya-Burgos, J.H. Mol, P.-Y. Le Bail and S. Day, 2012. The Harttiini (Siluriformes, Loricariidae) from the Guianas: a multi-table approach to assess their diversity, evolution, and distribution. Cybium 36(1):115-161. (Ref. 90209)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00324 (0.00149 - 0.00703), b=3.17 (2.99 - 3.35), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.5   ±0.2 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .