Sicyopterus stiphodonoides

You can sponsor this page

Sicyopterus stiphodonoides Keith, Allen & Lord, 2012

Upload your photos and videos
Google image
Image of Sicyopterus stiphodonoides
No image available for this species;
drawing shows typical species in Gobiidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Gobiidae (Gobies) > Sicydiinae
Etymology: Sicyopterus: Greek, sika, sikya = cucumber + Greek, pteron = wing, fin (Ref. 45335);  stiphodonoides: Sicydiinae genus, and from the Greek åéäïæ (oidos), "in the shape of", in reference to its similar Stiphodon female pattern (Ref. 90225).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 90225). Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia and Oceania: Papua Province, Indonesia, and Solomon Islands (Ref. 90225).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.3 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 90225)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Upper lip with papillae and without cleft anteriorly and m Upper lip with papillae and without cleft anteriorly and midlaterally. Second dorsal fin with 1 spine and 10 segmented rays. The general pattern of the female resembles that of a female Stiphodon, with a yellowish body background and a light dusky black band extending midlaterally from posterior of pectoral base and ending as a spot posterior to hypural base. Scales in lateral series 55-59, in transverse forward 14-16 and in predorsal 18-20.idlaterally. Second dorsal fin with 1 spine and 10 segmented rays. The general pattern of the female resembles that of a female Stiphodon, with a yellowish body background and a light dusky black band extending midlaterally from posterior of pectoral base and ending as a spot posterior to hypural base. Scales in lateral series 55-59, in transverse forward 14-16 and in predorsal 18-20 (Ref. 90225).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Keith, P., G. Allen, C. Lord and R. Hadiaty, 2011. Five new species of Sicyopterus (Gobioidei: Sicydiinae) from Papua New Guinea and Papua. Cybium 35(4):299-318. (Ref. 90225)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 19 February 2020

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00514 - 0.02450), b=3.04 (2.87 - 3.21), in cm total length, based on all LWR estimates for this BS (Ref. 93245).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).