Maculabatis randalli, Arabian banded whipray

You can sponsor this page

Maculabatis randalli (Last, Manjaji-Matsumoto & Moore, 2012)

Arabian banded whipray
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Maculabatis randalli (Arabian banded whipray)
Maculabatis randalli
Picture by Osmany, H.B.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Myliobatiformes (Stingrays) > Dasyatidae (Stingrays) > Urogymninae
Etymology: randalli: Named for J.E. Randall, Bishop Museum; whose work on the taxonomy of Indo-Pacific fishes is legendary, and who was amongst the first authors to publish a photographic image of this species (as H. gerrardi) in his guide to the fishes of Oman (Randall, 1995)..
More on authors: Last, Manjaji-Matsumoto & Moore.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 1 - 40 m (Ref. 90168). Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Indian Ocean: off Kuwait, Bahrain, Qatar and Iran. known from the Persian Gulf from where it is possibly endemic (Ref. 90168).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 41.2 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 90168)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This medium-sized species (to at least 62 cm DW) is distinguished by the following set of characters: disc weakly rhomboidal; preorbital snout moderately elongate with weak apical lobe, snout angle 113-119°; rounded pectoral-fin apices, angle 96-98°; small, protrusible orbits; relatively broad mouth, its width 0.9-1.2 in internasal width; distance between first gill slits 2.5-2.6 times internasal distance; distance between fifth gill slits times 1.5-1.7 times internasal distance, 27-29% of ventral head length; broad pelvic-fin base, 13-17% DW; in juveniles, the tail behind sting is subcircular with deep longitudinal ventral groove and prominent mid-lateral ridge, in adults, it is weakly depressed; 1-2 (usually 1) small, broadly heart-shaped to seed shaped suprascapular denticles, primary denticle band and thorns absent; secondary denticle band irregularly sub-oval, relatively narrow (its maximum width across scapulocoracoid barely exceeding its width at spiracles), with well-defined lateral margins, narrowly tapering near tail base; fully developed band and covering entire dorsal surface of tail by 33 cm DW; dorsal surface mainly uniformly coloured (occasionally with dark flecks in specimens smaller than 25 cm DW), disc margin sometimes paler dorsally; ventral disc uniformly whitish, not black edged; in adults, darker dorsal surface of tail sharply demarcated from paler ventral surface; in neonates and juveniles, dark tail with conspicuous white saddles, its distal portion usually almost uniformly dark; pectoral-fin radials 124-129; 108-111 total vertebral count (excluding 1st synarcual centra), 43-44 monospondylous centra, 65-68 pre-sting diplospondylous centra (Ref. 90168).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Known from the Persian Gulf which is mostly shallower than 40 m and with depths rarely exceeding 60 m; soft substrates, mostly sand and mud (Ref. 90168).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R., B.M. Manjaji-Matsumoto and A.B.M. Moore, 2012. Himantura randalli sp. nov., a new whipray (Myliobatoidea: Dasyatidae) from the Persian Gulf. Zootaxa 3327:20-32. (Ref. 90168)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 08 February 2017

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.4 - 29.3, mean 26.9 °C (based on 128 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00813 (0.00356 - 0.01856), b=3.10 (2.89 - 3.31), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.7   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (90 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .