Brochiraja heuresa

You can sponsor this page

Brochiraja heuresa Last & Séret, 2012

Upload your photos and videos
Google image
Image of Brochiraja heuresa
No image available for this species;
drawing shows typical species in Arhynchobatidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Rajiformes (Skates and rays) > Arhynchobatidae (Softnose skates)
Etymology: heuresa: "soon to be described" Enigma Skate (Brochiraja aenigma). The unique type specimen of B. aenigma Last & McEachran, 2006, which was collected some 22 years before from the Wanganella Bank, was in poor condition. Seven demersal trawl stations at depths of about 870–1350 m yielded several small skates that were initially thought to be additional specimens of the Enigma Skate. However, on closer inspection they turned out to be another undescribed species. The epithet is derived from the Greek heuresis (that which is found, discovered), based the Ancient Greek word Heureka (meaning "I have found it") or in modern English, simply "eureka"! Vernacular name: Eureka Skate (Ref. 89011).  More on authors: Last & Séret.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์หน้าดินในเขตน้ำลึก; ระดับความลึก 870 - 1350 m (Ref. 89011).   Deep-water; 32°S - 36°S, 166°E - 170°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Tasman Sea: known from deep banks and ridges of the northern Tasman Sea, including the western Norfolk Ridge and the Wanganella Bank (ca 32°35’–35°08’ S, 166°56’–169°29’ E), at 870–1350 m depth (Ref. 89011).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 35.5 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89011); 36.4 cm WD (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

A small species of Brochiraja distinguished by the following combination of characters: long tail, 1.2–1.3 times disc length, 2.4–2.5 times ventral head length, 4.9–6.0 times snout length; orbit moderately large, 2.7–3.4 in preorbital snout length; tail slender but with relatively broad conical base, evenly tapering to mid-length of tail, its width at pelvic-fin insertions 2.1–3.0 times width at midlength; anterior lobe of pelvic fin fleshy, spatulate; dorsal disc deceptively granular in appearance, covered with minute spiny denticles; mid-dorsal surface of tail with small thorns, surrounded by fine denticles; dorsolateral surface of tail lacking thorns; snout length 2.4–3.0 times distance from snout tip to weak rostral thorn; calcified rostral shaft short; single reduced preorbital thorn, posterior thorn weak or absent; ventral disc naked; anteroventral lateral margin of tail covered in fine denticles; alar thorns of mature males united to form a broad patch over most of outer anterior part of pectoral fin; no obvious malar thorn patch; lateral skin fold weak, somewhat expanded at level of dorsal fins, but width less than tail width, originating well behind middle of tail; dorsal surface pale bluish pink, ventral surface darker than dorsal surface, reddish brown; well-defined series of pale-edged pores on ventral surface, forming a whitish line adjacent anterior margin (disc distinctly darker lateral to this line); nuchal pore band not obvious; total pectoral radials 58–63; predorsal vertebrae 88–100; 30–42 tooth rows in upper jaw (Ref. 89011).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R. and B. Séret, 2012. Two new softnose skates of the genus Brochiraja (Rajoidei: Arhynchobatidae) from the deepwater slopes and banks of the Norfolk Ridge (South-West Pacific). Zootaxa 3155:47-64. (Ref. 89011)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 22 June 2017

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00550 (0.00272 - 0.01111), b=3.09 (2.92 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.8   ±0.7 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี ().
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (58 of 100) .