Amphilius krefftii : fisheries

You can sponsor this page

Amphilius krefftii Boulenger, 1911

Upload your photos and videos
Google image
Image of Amphilius krefftii
No image available for this species;
drawing shows typical species in Amphiliidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Amphiliidae (Loach catfishes) > Amphiliinae
Etymology: Amphilius: Greek, amphi = on both sides + Greek, leios = fat.
More on author: Boulenger.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Galana River basin in Kenya (Ref. 85045); Sigi River, Pangani River and Lake Jipe basins in Tanzania (Ref. 85045).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.8 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 85045)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 6-7; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 8 - 10. Diagnosis: Amphilius krefftii is distinguished from A. chalei, A. grandis, A. athiensis, and A. uranoscopus by its emarginate caudal fin, vs. forked, and from A. grandis and A. athiensis by the presence of distinct pale patches at the origin and insertion of the dorsal fin; it also differs from A. chalei, A. athiensis, A. grandis, and A. uranoscopus by having a short body with usually 36 vertebrae, vs. elongate body with 37-40 vertebrae; it also differs from A. cryptobullatus, A. athiensis, and A. uranoscopus by the absence of dark marking on the body, vs. body mottled in A. cryptobullatus, finely spotted in A. athiensis and with diffuse black stripe along side in A. uranoscopus; it also differs from A. athiensis by the absence of spots on the fins, vs. fins heavily spotted; it also differs from A. chalei by having a deeper body, body depth at anus 11.1-16.5% of standard length vs. 8.9-10.8%, and a deeper caudal peduncle, caudal peduncle depth 10.2-13.5% of standard length vs. 7.1-9.7%; it also differs from A. cryptobullatus by having normally developed bilateral bony swimbladder capsules, vs. bilateral bony swimbladder capsules extremely large (Ref. 85045).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Thomson, A.W. and L.M. Page, 2010. Taxonomic revision of the Amphilius uranoscopus group (Teleostei: Siluriformes) in Kenya, with the description of a new species from the Athi River. Bull. Flor. Mus. Nat. Hist. 49(2):45-66. (Ref. 85045)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá:
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm total length, based on all LWR estimates for this BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (15 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .