";} } ?> Triplophysa huanjiangensis

You can sponsor this page

Triplophysa huanjiangensis Yang, Wu & Lan, 2011

Upload your photos and videos
Google image
Image of Triplophysa huanjiangensis
No image available for this species;
drawing shows typical species in Nemacheilidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Nemacheilidae (Brook loaches)
Etymology: Triplophysa: Greek, triplos = thrice + Greek, physa = tube (Ref. 45335);  huanjiangensis: The specific epithet is named after the Chinese name "Huanjiang", the county where the type specimens have been collected..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical; 26°N - 25°N, 108°E - 109°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: China. Huanjiang County, Guangxi Zhuang Autonomous Region. Known from a karst cave in Leyi village, Chuanshan Town, Nandan County (Ref. 87449).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 12.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 87449)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Triplophysa huanjiangensis can be distinguished from its congers by the following characteristics: eyes and scales absent; caudal-fin forked; adipose keel present; lips with furrows; distal margin of dorsal-fin truncate, dorsal fin origin much more closer to caudal-fin base than snout tip; branched dorsal-fin rays 8; branched pelvic-fin rays 6–7; branched anal-fin rays 6; branched pectoral-fin rays 10–11; branched caudal-fin rays 13–14; pectoral-fin length 52.3–70.7 % of distance between pectoral-fin origin to pelvic-fin origin; dorsal-fin origin posterior to vertical line of pelvic-fin origin; outer rostral barbel longer than other two pairs of barbels, with 47.0– 73.8 % of lateral head length; anterior nostril with elongate barbel-like tip; posterior chamber of gas-bladder developed, reaching pelvic-fin origin (Ref. 87449).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Yang, J., T.-J. Wu and J.-H. Lan, 2012. A new blind loach, Triplophysa huanjiangesis (Teleostei: Balitoridae), from Guangxi, China. Zool. Res.: electronic publication. Pending final publication. (Ref. 87449)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00708 (0.00333 - 0.01504), b=3.00 (2.83 - 3.17), in cm total length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).