Conocara paxtoni

You can sponsor this page

Conocara paxtoni Sazonov, Williams & Kobyliansky, 2009

Upload your photos and videos
Google image
Image of Conocara paxtoni
No image available for this species;
drawing shows typical species in Alepocephalidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Alepocephaliformes (Slickheads and tubeshoulders.) > Alepocephalidae (Slickheads)
Etymology: Conocara: Latin, conicus = cone + Greek, kara = face (Ref. 45335);  paxtoni: Named for John Paxton, who made a large contribution to the study of deep-water fauna of the World Ocean.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu ? - 2450 m (Ref. 84725). Deep-water

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Pacific: Tasman Sea.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 38.7 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 84725)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 20; Tia mềm vây hậu môn: 26; Động vật có xương sống: 53. This species is distinguished by the following characteristics: possess a horizontally directed row of modified flattened, ellipsoid in cross section, teeth on the praemaxillare, well developed teeth on the palatinum, and more than 1 row of 'normally developed' teeth on the praemaxillaria and dentalia (near symphysis); relatively large scales on the body, approximately 110 scales in longitudinal row above the lateral line (predorsal 60); gill membrane with 7 rays; first gill slit limited above by a skin fold; epibranchiale of first gill arch with one external gill raker, the inner row of gill rakers at the first gill arch are incomplete (4 at its vertical branch, 4 at horizontal branch, and no angular rakers); vertebrae 21 + 32 = 53; pyloric caeca 5; no cariniform skin fold before dorsal fin insertion; large head, approximately 1/3 of SL; snout length almost equal to orbit diameter; interorbital space relatively narrow (smaller than snout length); upper jaw moderately short, extending slightly behind the vertical of the anterior orbit margin (Ref. 84725).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Sazonov, Y.I., A. Williams and S.G. Kobyliansky, 2009. Review of fish genus of the genus Conocara (Alepocephalidae) from the Continental slope of Australia and description of a new species C. paxtoni sp. nova. J. Ichthyol. 49(10):852-860. (Ref. 84725)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5010   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00347 (0.00162 - 0.00740), b=3.19 (3.00 - 3.38), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (37 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .