";} } ?> Atelomycterus marnkalha, Eastern banded catshark

You can sponsor this page

Atelomycterus marnkalha Jacobsen & Bennett, 2007

Eastern banded catshark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Atelomycterus marnkalha   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Atelomycterus marnkalha (Eastern banded catshark)
Atelomycterus marnkalha
Male picture by Jacobsen, I.P.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Scyliorhinidae (Cat sharks) > Atelomycterinae
Etymology: Atelomycterus: ateles (Gr.), imperfect, unfilled or exempt; mycteros (Gr.), nostril, referring to lack of posterior nasal valve. (See ETYFish);  marnkalha: Indigenous Australian (Rrumburriya clan) word for regional catshark species in Yanyuwa country, where one of the first specimens was recorded. (See ETYFish).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; ระดับความลึก 11 - 74 m (Ref. 75152). Tropical; 9°S - 22°S, 143°E - 150°E (Ref. 75152)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Pacific: from Gladstone in Central East Queensland, Australia to the southern reaches of Papua New Guinea.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - 35.4 cm
Max length : 47.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 75152); 48.4 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This relatively small species (up to 49 cm TL) is distinguished by the following set of characters: a relatively long snout, preoral length 4.7-5.1% TL; head length 19.3-19.9% TL, precaudal length 79.7-82.6% TL; short interdorsal space 12.2-13.9% TL; anal fin height 2.5-3.0% TL; comparatively long anal fin length 9.7-10.8 % TL and anal fin base-length 8.2-9.1% TL; adult claspers elongate, broad base, tapering moderately from base to tip; adult male claspers with outer length 7.2-9.0% TL, clasper base width 20.2-22.5% of clasper outer length; clasper glans covering more than half length of entire clasper; enlarged tab on cover rhipidion, which is moderately large, concealed predominantly by large cover rhipidion and exorhipidion; pseudosiphon over half length of cover rhipidion; large pseudopera; narrow clasper tip and of moderate width, bluntly pointed. Total vertebral 147-153 (N=16); precaudal counts 95–99 (n=16). Color pattern dominated by broad brownish saddles and transverse bands on tan/light brown background; prominent dark brown to black spots and white spots on dorsal and lateral surfaces.; dark brown to black spots concentrated predominantly on saddle margins and as irregular transverse lines in inter-saddle spaces; decreasing in number post second dorsal fin; significant numbers of small to medium sized white spots are found along entire length of animal; white spots increasing in concentration towards posterior end of animal (Ref. 75152). Comparison: this species has posteroventally sloping dorsal fins; lower precaudal vertebrae count and smaller adult size when compared to A. baliensis, A. marmoratus and A. macleayi; it differs from A. fasciatus, the species with the most morphological similarities, in having a larger anal fin, lateral denticles with prominent shallow depressions, claspers of adult males with a cover rhipidion without an obvious notch and with prominent white spots and fewer, smaller black spots (Ref. 75152).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Specimens collected from a variety of environmental substrates ranging from sandy to course rubble at depths of capture from 10.6 to 74 m, with most records shallower than 50 m. Maximum size in total length for males 19.0- 47.0 cm and for females 17.8-48.4 cm TL. The average mass of adult males was 92.5% of the adult females, with considerable overlap between large males and small females. Mass of adult males 182.5-286.0 g (n=5, mean = 203.8, sd = 43.6); adult females 150-386.3 g (n=4, mean = 220.3, sd =111.2); while there was a considerable overlap in the mass of juveniles and adults for both males and females. Smallest sexually mature female 35.4 cm TL with size at first maturity being possibly lower; while the smallest sexually mature male recorded was 34.5 cm TL. Reproduction is expected to be oviparous, although no egg casings were recorded from the sample specimens. This species feeds mainly on benthic invertebrates and small teleost species. Stomach content of 4 specimens included penaeid prawns, brachyuran crabs, cephalopods (Order Teuthida) and teleost species from the families Gobiidae and Platycephalidae (Ref. 75152).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Jacobsen, I.P. and M.P. Bennett, 2007. Description of a new species of catshark, Atelomycterus marnkalha n. sp. (Carcharhiniformes: Scyliorhinidae) from noeth-east Australia. Zootaxa 1520:19-36. (Ref. 75152)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 14 May 2015

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 25.6 - 27.4, mean 26.3 °C (based on 30 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Preliminary low fecundity).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (38 of 100).