Parmaturus lanatus, Velvet catshark

You can sponsor this page

Parmaturus lanatus Séret & Last, 2007

Velvet catshark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Parmaturus lanatus (Velvet catshark)
Parmaturus lanatus
Juvenile picture by Séret, B./Last, P.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Pentanchidae (Deepwater catsharks)
Etymology: Parmaturus: parma (L.), from parme (Gr.), small shield; oura (Gr.), tail, presumably referring to upper edge of caudal fin “armed with modified” scales (per Garman 1913). (See ETYFish);  lanatus: Latin for “soft like wool,” referring to the velvety feel of its skin. (See ETYFish).
More on authors: Séret & Last.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu ? - 855 m (Ref. 74543). Deep-water

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: Indonesia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 36.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 74543)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

This scyliorhinid catshark has the following set of characters: soft body, with velvety skin, long-cusped, tricuspidate denticles; plain brownish coloration; crests of small denticles (not enlarged) on the upper and lower caudal fin and peduncle margins; teeth are mainly quadricuspidate, about 90 rows in both jaws; first dorsal fin forward of mid-length, pre-first dorsal length 44.4% TL; pelvic fins and vent well in front of mid-length, pre-pelvic length 40.0% TL and pre-vent length 44.2% TL; relatively short snout, prenarial length 4.7% TL; relatively long mouth, its length 5.0% TL; labial furrows rudimentary; head longer than the abdomen, length 21.4% TL, pectoral-pelvic length 16.9% TL; dorsal fins are elevated, with anterior margins of first 9.2% and second 10.3% TL; subterminal caudal lobe developed, subterminal margin length 4.7% TL, terminal margin length 5.3% TL; 46 monospondylous centra; 85 precaudal centra, 134 total centra (Ref. 74543).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Séret, B. and P. Last, 2007. Four new species of deep-water catsharks of the genus Parmaturus (Carcharhiniformes: Scyliorhinidae) from New Caledonia, Indonesia and Australia. Zootaxa (2007):1-17. (Ref. 74543)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 19 November 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5010   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00347 (0.00168 - 0.00717), b=3.08 (2.90 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (26 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .