Eptatretus strickrotti, Strickrott's hagfish

You can sponsor this page

Eptatretus strickrotti Møller & Jones, 2007

Strickrott's hagfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Eptatretus strickrotti (Strickrott\
Eptatretus strickrotti
Picture by Møller, P.R.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Class Myxini (เป็นกลุ่มปลาที่ไม่มีขากรรไกร) (ปลาแฮกฟิช) (hagfishes) > Myxiniformes (Hagfishes) > Myxinidae (Hagfishes) > Eptatretinae
Etymology: Eptatretus: hepta (Gr.), seven; tretos (Gr.), perforated (i.e., with holes), referring to seven gill apertures on what would later be described as Homea banksii (=E. cirrhatus) [range within genus is 6-14 pairs of gill apertures]. (See ETYFish);  strickrotti: In honor of Bruce Strickrott (b. 1964), pilot of the deep-submergence vehicle Alvin, who captured this and other mobile hydrothermal vent animals with a slurp gun. (See ETYFish).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์หน้าดินในเขตน้ำลึก; ระดับความลึก 2100 - 2300 m (Ref. 74406). Deep-water; 37°S - 38°S, 111°W - 110°W (Ref. 74406)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

South eastern Pacific: East Pacific Rise vent site. Possible wider distribution 30° northward and depth range down to 2900m if the individuals filmed at Grommit, Oasis, and Yaquina vent sites are the same species.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 31.4 cm เพศผู้/กระเทย; (Ref. 74406)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

Slender body than other species, depth 2.9% TL (at pharyngocutaneous duct); paired and median ventral nasal sinus papillae both present, and 10 afferent branchial arteries on the medial ventral aorta; slime pores: 18 prebranchial, 12 branchial, 70 trunk, 19 caudal, total 119; 12 gill pouches and apertures; pharyngocutaneous duct widely separated from the opening of posterior left gill apertures; 3 multicusps in anterior row and 2 in posterior row, total cusps 46; paired dorsal nasal sinus papillae; eyespot absent; body coloration pink.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

First record of a myxine record in a hydrothermal vent. Fourth record of a myxine species below 2000m (Ref. 74406). Known from one specimen only, the holotype (in 2007). Possibly, individuals filmed at Grommit, Oasis, and Yaquina vent sites pertain to the same species (Ref. 74406).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Møller, P.R. and W.J. Jones, 2007. Eptatretus strickrotti n. sp. (Myxinidae): first hagfish captured from a hydrothermal vent. Biol. Bull. 212:55-66. (Ref. 74406)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 11 November 2009

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00204 (0.00094 - 0.00446), b=2.92 (2.73 - 3.11), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.4   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (42 of 100).