Squalus bucephalus, Bighead spurdog

You can sponsor this page

Squalus bucephalus Last, Séret & Pogonoski 2007

Bighead spurdog
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Squalus bucephalus (Bighead spurdog)
Squalus bucephalus
Picture by Justine, J.-L.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Squaliformes (Sleeper and dogfish sharks) > Squalidae (Dogfish sharks)
Etymology: Squalus: Genus name from Latin 'squalus' meaning shark (Ref. 6885, 27436);  bucephalus: Name from Latin 'bu; meaning large and from Greek 'kephalis' = of the head, referring to its relatively bulky head.  More on authors: Last, Séret & Pogonoski.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Mức độ sâu 448 - 880 m (Ref. 58438).   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: northern Tasman Sea on Norfolk Ridge (Stylaster Seamount), and off New Caledonia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 90.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 58438)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

This large, broad-headed species of the 'megalops-cubensis group' is distinguished by the following set of characters: head width at mouth 12.1-13.5% TL; mouth width 2.2-2.7 times its horizontal prenarial length; direct pre-second dorsal length 3.9-4.0 times the pectoral-fin anterior margin, 2.7 times dorsal caudal margin; preoral length 2.7-3.1 times the horizontal prenarial length, 9.2-10.5% TL; strongly bifurcated anterior nasal flap; low and raked first dorsal fin; exposed bases of dorsal-fin spines are broad, 0.7-0.8% TL; both dorsal fins with short inner margins, first dorsal-fin height 1.4-1.5 times its inner margin length, second dorsal-fin height 0.8-1.0 times its inner margin length; pectoral-fin anterior margin 1.8-2.0 times its inner margin length; preventral caudal margin 1.8-2.2 times the inner margin of pelvic fin; dorsal fins with dark distal portion, posterior margin of free rear tip pale; caudal fin upper posterior margin broadly white, lower lobe with dark base and pale outer half, no caudal bar; flank denticles unicuspid or weakly tricuspid; monospondylous centra 45, precaudal centra 86-89, total centra 113-118 (Ref. 58438).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing with embrace (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Compagno, Leonard J.V. | Người cộng tác

Last, P.R., B. Séret and J.J. Pogonoski, 2007. Squalus bucephalus sp. Nov., a new short-snout spurdog from New Caledonia. p. 23-29. In P.R. Last, W.T. White and J.J. Pogonoski Descriptions of new dogfishes of the genus Squalus (Squaloidea: Squalidae). CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper No. 014. 130 p. (Ref. 58438)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 20 June 2017

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00339 (0.00155 - 0.00743), b=3.09 (2.91 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for this Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.4   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (67 of 100) .