Apristurus melanoasper, Black roughscale catshark

You can sponsor this page

Apristurus melanoasper Iglésias, Nakaya & Stehmann, 2004

Black roughscale catshark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Apristurus melanoasper   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Apristurus melanoasper (Black roughscale catshark)
Apristurus melanoasper
Male picture by MNHN

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Pentanchidae (Deepwater catsharks)
Etymology: Apristurus: Greek, a = without + Greek, pristis = saw + Greek, oura = tail (Ref. 45335);  melanoasper: Name refers to its black coloration and rough skin (Greek 'melanos' = black; Latin 'asper' = rough).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 512 - 1520 m (Ref. 56212).   Deep-water

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North Atlantic: Slope, off northern U.S. and off France, Ireland and British Isles.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 55 - 59 cm
Max length : 76.1 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56212); 73.2 cm TL (female); Khối lượng cực đại được công bố: 1.3 kg (Ref. 56212); Khối lượng cực đại được công bố: 1.3 kg

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Diagnosis: Body uniformly black, slightly brownish in larger specimens. Dermal denticles large and giving a rough texture to the skin. Upper labial furrows longer than the lower ones. First dorsal fin only slightly smaller than the second dorsal fin, originating from above anterior third to middle of the pelvic fin base. Second dorsal fin insertion just before level of anal fin insertion. Interorbital space 1.9-3.5 times eye horizontal diameter. Abdomen between pectoral fin tip and pelvic fin origin 1.3-2.5 times pectoral fin width. Spiral valves of the intestine 19-23 (mostly 21-22). Monospondylous + precaudal diplospondylous vertebrae 36-43 + 26-32 (often 38-40 + 28-30). Dermal denticles on tongue and palate absent (Ref. 56212).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found generally at depths of more than 1000 meters (Ref. 56212).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Iglésias, S.P., K. Nakaya and M. Stehmann, 2004. Apristurus melanoasper, a new species of deep-water catshark from the North Atlantic (Chondrichthyes: Carcharhiniformes: Scyliorhinidae). Cybium 28(4):345-356. (Ref. 56212)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 17 February 2015

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 3.5 - 9.9, mean 7.2 °C (based on 79 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00316 (0.00148 - 0.00675), b=3.09 (2.90 - 3.28), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (Fec assumed to be <10).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (50 of 100) .