Merluccius patagonicus, Patagonian hake

You can sponsor this page

Merluccius patagonicus Lloris & Matallanas, 2003

Patagonian hake
Upload your photos and videos
Google image
Image of Merluccius patagonicus (Patagonian hake)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Merlucciidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gadiformes (Cods) > Merlucciidae (Merluccid hakes)
Etymology: Merluccius: Latin, mar, maris = the sea + Latin, lucius = pike (Ref. 45335);  patagonicus: Named for the marine geographic region from which the species comes, Patagonia, Argentina..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Mức độ sâu ? - 95 m (Ref. 50605). Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South Amercia: Patagonia, Argentina.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 56.2 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 50605); 71.0 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 38-51; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 37 - 39. Body elongated and slender. Superior profile of the head with a depression above the eyes. Upper border of the opercular membrane inclined, descending from its origin, moving away from lateral line. Ocular diameter relatively large. Lateral line with 123-126 oblique rows of scales. First gill arch with 12-17 gill rakers (Ref. 50605).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Minimum depth from Ref. 58018.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Lloris, D. and J. Matallanas, 2003. Description of a new species of hake: Merluccius patagonicus sp. Nov. (Gadiformes: Merlucciidae) from the waters of Argentina. Sci. Mar. 67(3):323-326. (Ref. 50605)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm total length, based on all LWR estimates for this BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.3   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (55 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 63.7 [28.7, 159.1] mg/100g ; Iron = 0.705 [0.342, 1.475] mg/100g ; Protein = 18.3 [17.0, 19.6] % ; Omega3 = 0.128 [0.064, 0.251] g/100g ; Selenium = 61.3 [22.0, 181.6] μg/100g ; VitaminA = 27 [8, 89] μg/100g ; Zinc = 0.82 [0.50, 1.31] mg/100g (wet weight);