Acanthemblemaria atrata, Cocos barnacle blenny

You can sponsor this page

Acanthemblemaria atrata Hastings & Robertson, 1999

Cocos barnacle blenny
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Acanthemblemaria atrata (Cocos barnacle blenny)
Acanthemblemaria atrata
Picture by Robertson, R.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Blenniiformes (Blennies) > Chaenopsidae (Pike-, tube- and flagblennies)
Etymology: Acanthemblemaria: Greek, akantha = thorn + Greek, emblema, -atos, anything that is nailed, knocked in; also anything with bass or high relief (Ref. 45335);  atrata: Name from Latin meaning 'dressed in black', referring to its unique dark color morhp (Ref. 81029).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 5 - 31 m (Ref. 81029).   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Central Pacific: Cocos Island (Costa Rica).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.2 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 81029); 3.2 cm SL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 22 - 25; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11-14; เงี่ยงครีบก้น 2; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 23 - 26; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 40 - 43. This species is distinguished by the following characters: 1-2 pairs of large iridescent blue spots on the upper lip; relatively small body size; 2 common pores (sensory pores between the mandibular and preopercular series); a closed wedge of spines on the posterior part of the frontal; 2 rows of interorbital spines, the outer one continuous; D XXII-XXV,11-14 (35-37 total dorsal-fin elements; A II,23-26 (Ref. 81029).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

A small benthic reef fish which is common in shallow water, but also occurs to depths of at least 31 meters (Ref. 81029). Oviparous (Ref. 56066). Eggs are attached to the walls of the parent's shelter and are brooded by the male parent (Ref. 56066).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Oviparous (Ref. 56066). Males guard the eggs until they hatch (Ref. 56066).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Williams, Jeffrey T. | ผู้ร่วมมือ

Hastings, P.A. and D.R. Robertson, 1999. Acanthemblemaria atrata and Acanthemblemaria mangognatha, new species of eastern Pacific barnacle blennies (Chaenopsidae) from Isla de Coco, Costa Rica, and Islas Revillagigedo, Mexico, and their relationships with other barnacle blennies. Rev. Fr. Aquariol. 25(3-4):107-118. (Ref. 81029)

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00468 (0.00184 - 0.01190), b=3.08 (2.86 - 3.30), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน ().
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .