Ctenochaetus marginatus, Striped-fin surgeonfish : aquarium

You can sponsor this page

Ctenochaetus marginatus (Valenciennes, 1835)

Striped-fin surgeonfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Ctenochaetus marginatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Ctenochaetus marginatus (Striped-fin surgeonfish)
Ctenochaetus marginatus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Acanthuriformes (Surgeonfishes) > Acanthuridae (Surgeonfishes, tangs, unicornfishes) > Acanthurinae
Etymology: Ctenochaetus: Greek, kteis, ktenos = comb + Greek, chaite = hair (Ref. 45335).
More on author: Valenciennes.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 2 - 18 m (Ref. 42056), usually 9 - 12 m (Ref. 42056). Tropical; 15°N - 25°S, 150°E - 78°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Pacific Ocean: Marshall, Caroline, Kiribati, Tuvalu, Johnston, Marquesas; including Clipperton Atoll, Cocos and Gorgona islands. Society and Line Islands (Ref. 37792).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 27.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9710); Khối lượng cực đại được công bố: 410.75 g (Ref. 124696)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 26-29; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 24 - 26. Lower lip papillate posteriorly. Gill rakers on anterior row 26-29, on posterior row 34-37. Has brilliant blue spots covering the head, body, and pectoral fins and blue longitudinal pinstripes on the dorsal, anal and caudal fins (Ref 1602). Anterior dorsal soft rays longer than posterior (Ref 42056).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits shallow seaward reefs (Ref. 9710). Small schools may also be found in relatively turbulent waters of the surge zone (Ref. 9267). Benthopelagic (Ref. 58302). Feeds on film algae (Ref. 89972).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Randall, John E. | Người cộng tác

Randall, J.E and K.D. Clements, 2001. Second revision of the surgeonfish genus Ctenochaetus (Perciformes: Acanthuridae), with descriptions of two new species. Indo-Pac. Fish. (32):33 p. (Ref. 42056)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 07 May 2010

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 25.5 - 29.4, mean 28.8 °C (based on 220 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5020   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02089 (0.01205 - 0.03623), b=2.95 (2.80 - 3.10), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.0   ±0.00 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (17 of 100).
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 31.9 [19.2, 53.3] mg/100g ; Iron = 0.234 [0.125, 0.576] mg/100g ; Protein = 18.2 [16.9, 19.4] % ; Omega3 = 0.111 [0.071, 0.180] g/100g ; Selenium = 18.1 [10.4, 33.5] μg/100g ; VitaminA = 43.8 [10.2, 171.2] μg/100g ; Zinc = 0.375 [0.278, 1.286] mg/100g (wet weight);