Dysomma longirostrum

You can sponsor this page

Dysomma longirostrum Chen & Mok, 2001

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Dysomma longirostrum   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Google image
Image of Dysomma longirostrum
No image available for this species;
drawing shows typical species in Synaphobranchidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Synaphobranchidae (Cutthroat eels) > Ilyophinae
Etymology: Dysomma: Greek, dys, dyo = two + Greek, omma = eye;  longirostrum: Specific name refers to its long snout.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 100 - 150 m (Ref. 39632).   Temperate

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: Taiwan and New Caledonia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 28.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 106136)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 130. This species is characterized by the following: with pectoral fin; origin of dorsal fin above tip of pectoral fin, predorsal length 17.9-18.6% TL; without intermaxillary teeth; snout very long, its length 25.7-32.1% HL; jaw long and slender, upper jaw length 42.0-52.1% HL; anus posterior, far behind pectoral fin, preanal length 24.0-24.3% TL; trunk is moderately long, trunk length 9.7-10.3% TL; upper jaw with multiple rows of teeth on upper jaw; multiple rows of small teeth on lower jaw, those on inner row larger than the rest; vomer with 5 compound teeth; head pores: SO 5, IO 8 (2 between nostrils, 2 below eye, 4 behind eye), M 7, POP 2, AD 1, ST 0, F 1; lateral-line pores: predorsal 11, prepectoral 3-6, preanal 20, total ca. 77 or ca. 96, the last at 2/3 HL before caudal fin; MVF 14-24-130 (holotype only); colour of body uniformly brown when preserved (Ref. 39632, 106136).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Chen, Y.-Y. and H.-K. Mok, 2001. A new synaphobranchid eel, Dysomma longirostrum (Anguilliformes: Synaphobranchidae), from the northeastern coast of Taiwan. Zool. Stud. 40(2):79-83. (Ref. 39632)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00102 (0.00046 - 0.00225), b=3.06 (2.88 - 3.24), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  .
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (15 of 100) .