Piaractus brachypomus, Pirapitinga : fisheries, aquaculture, aquarium

You can sponsor this page

Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818)

Pirapitinga
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Piaractus brachypomus (Pirapitinga)
Piaractus brachypomus
Picture by Jinkings, K.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Characiformes (Characins) > Serrasalmidae (Piranhas and pacus) > Colossomatinae
Etymology: Piaractus: Greek, piar = fat, the side with grease of a body + Greek, aktos , ago = to carry.  More on author: Cuvier.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Tầng nổi; pH range: 4.8 - 6.8; dH range: ? - 15.   Tropical; 23°C - 28°C (Ref. 2060); 23°N - 11°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Amazon and Orinoco River basins (Ref. 39031). Reported from Argentina (Ref. 9086).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 52 - ? cm
Max length : 88.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 40637); Khối lượng cực đại được công bố: 25.0 kg (Ref. 2060); Tuổi cực đại được báo cáo: 28 các năm (Ref. 39139)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Juveniles mimic Serrasalmus nattereri. Feeds on insects and decaying plants (Ref. 32894). Possesses powerful dentition that can cause serious bites (Ref. 4537). An important foodfish (Ref. 12202).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Assuming standard charicid mode of reproduction. Replace ASAP.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ortega, H. and R.P. Vari, 1986. Annotated checklist of the freshwater fishes of Peru. Smithson. Contrib. Zool. (437):1-25. (Ref. 6329)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Nuôi trồng thủy sản: Sản xuất; Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01950 (0.01009 - 0.03768), b=3.07 (2.89 - 3.25), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.5   ±0.22 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (tm=7; tmax=28).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (66 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 55.1 [16.6, 148.7] mg/100g ; Iron = 1.32 [0.72, 2.78] mg/100g ; Protein = 18.1 [15.9, 20.4] % ; Omega3 = 0.273 [0.117, 0.654] g/100g ; Selenium = 46.9 [19.9, 122.8] μg/100g ; VitaminA = 17.7 [4.8, 61.5] μg/100g ; Zinc = 1.53 [0.95, 2.45] mg/100g (wet weight);