Saccopharynx berteli

You can sponsor this page

Saccopharynx berteli Tighe & Nielsen, 2000

Upload your photos and videos
Google image
Image of Saccopharynx berteli
No image available for this species;
drawing shows typical species in Saccopharyngidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Saccopharyngiformes (Swallowers and gulpers) > Saccopharyngidae (Swallowers)
Etymology: Saccopharynx: Latin, sacculus = small bag + Greek, pharyngx = pharynx (Ref. 45335);  berteli: Named for Erik Bertelsen (Bertel), for his many contributions to the knowledge of deep sea fishes..
More on authors: Tighe & Nielsen.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu 0 - 1100 m (Ref. 36344). Deep-water

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Pacific Ocean.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 89.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 36344)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Saccopharynx berteli differs from all other species by the anterior position of the origin of the dorsal and anal fins (predorsal length 9.3 % and preanal length 11.5 % of TL); origin of "white lines" closer to snout than to pectoral fins; caudal organ slender and simple; nine body filaments longer than 1.5 mm and no isolated spots of photogenic tissue in front of caudal region; dorsal fin rays 235+; anal fin rays 257+ (Ref. 36344).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

This species was caught in an open IKMT between 1100 meters and the surface (Ref. 36344).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Tighe, K.A. and J.G. Nielsen, 2000. Saccopharynx berteli, a new gulper eel from the Pacific Ocean (Teleostei, Saccopharyngidae). Ichthyol. Res. 47(1):39-41. (Ref. 36344)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 13 August 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5020   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00102 (0.00046 - 0.00225), b=3.06 (2.88 - 3.24), in cm total length, based on all LWR estimates for this BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.1   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (56 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .