Chaetodon bennetti, Bluelashed butterflyfish : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Chaetodon bennetti Cuvier, 1831

Bluelashed butterflyfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Chaetodon bennetti   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Chaetodon bennetti (Bluelashed butterflyfish)
Chaetodon bennetti
Picture by Patzner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Acanthuriformes (Surgeonfishes) > Chaetodontidae (Butterflyfishes)
Etymology: Chaetodon: Greek, chaite = hair + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).  More on author: Cuvier.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; không di cư; Mức độ sâu 1 - 30 m (Ref. 1602).   Tropical; 28°N - 28°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: East Africa to the Pitcairn Group, north to Japan, south to Lord Howe and Rapa islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5372)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 13 - 14; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 15-17; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 14 - 16.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occur in lagoon and seaward reefs in areas with rich coral growth (Ref. 1602). Juveniles may be found in shallow Acropora thickets (Ref. 1602). Adults occur in pairs (Ref. 1602, 48636). Omnivorous. Feed on coral polyps (Ref. 37816). Oviparous (Ref. 205). Form pairs during breeding (Ref. 205). This species is extremely difficult to maintain in an aquarium and is very rarely imported.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Steene, R.C., 1978. Butterfly and angelfishes of the world. A.H. & A.W. Reed Pty Ltd., Australia. vol. 1. 144 p. (Ref. 4859)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 08 October 2009

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 25.2 - 29.3, mean 28.4 °C (based on 2918 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02239 (0.01350 - 0.03711), b=2.98 (2.84 - 3.12), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.46 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (15 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 82.4 [50.3, 134.5] mg/100g ; Iron = 0.779 [0.515, 1.262] mg/100g ; Protein = 19 [18, 20] % ; Omega3 = 0.136 [0.088, 0.206] g/100g ; Selenium = 30.1 [17.1, 55.3] μg/100g ; VitaminA = 41.6 [13.7, 130.4] μg/100g ; Zinc = 1.33 [0.91, 1.93] mg/100g (wet weight);