Kuhlia sandvicensis, Hawaiian flagtail : gamefish, aquarium

You can sponsor this page

Kuhlia sandvicensis (Steindachner, 1876)

Hawaiian flagtail
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Kuhlia sandvicensis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Kuhlia sandvicensis (Hawaiian flagtail)
Kuhlia sandvicensis
Picture by Cook, D.C.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Centrarchiformes (Basses) > Kuhliidae (Aholeholes)
Etymology: Kuhlia: Because of Heindrich Kuhl, 1797-1821; researcher also with lizards (Gekkonidae).
More on author: Steindachner.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต; ระดับความลึก 0 - 20 m (Ref. 89972). Tropical; 35°N - 60°S, 137°E - 128°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Pacific Ocean: widely distributed around oceanic islands.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 25.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89972)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 10; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11-12; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 11 - 12. Preorbital serrae 10-20; body depth 2.6-2.9 in SL; dorsal profile of head nearly straight; eye not very large, orbit diameter 3.0-3.45 in head length; caudal concavity 1.45-1.7 in head length; third anal fin spine longer than second; pelvic fin spine 2.3-2.9 in head length. Silvery with a coarse silver and black reticulum dorsally on head; posterior edge of caudal fin blackish (Ref. 41640).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Length at maturity about 18 cm. Taken with hook and line using bread or shrimp for bait (Ref. 44091). A native Hawaiian fish found in both marine and freshwater habitats. Feeds on fishes, invertebrates, and insects. Sr/Ca profiles from otoliths of juvenile and adult fish from fresh and salt water indicated that use of stream habitats by this species is facultative (Ref. 51353).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Randall, J.E. and H.A. Randall, 2001. Review of the fishes of the genus Kuhlia (Perciformes: Kuhliidae) of the Central Pacific. Pac. Sci. 55(3):227-256. (Ref. 41640)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless (Ref. 4887)

Human uses

การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 24.7 - 28.9, mean 27.4 °C (based on 579 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5002   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01950 (0.00973 - 0.03907), b=3.08 (2.89 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.8   ±0.56 se; based on food items.
Generation time: 3.3 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (K=0.33).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (32 of 100).
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 209 [116, 341] mg/100g ; Iron = 0.995 [0.563, 1.700] mg/100g ; Protein = 17.2 [16.3, 18.1] % ; Omega3 = 0.529 [0.259, 1.111] g/100g ; Selenium = 46.7 [22.6, 105.1] μg/100g ; VitaminA = 57 [23, 152] μg/100g ; Zinc = 1.79 [1.25, 2.56] mg/100g (wet weight);