Otolithes ruber, Tigertooth croaker : fisheries, gamefish

You can sponsor this page

Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)

Tigertooth croaker
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Otolithes ruber   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Otolithes ruber (Tigertooth croaker)
Otolithes ruber
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Eupercaria/misc (Various families in series Eupercaria) > Sciaenidae (Drums or croakers)
Etymology: Otolithes: Greek, ous, oto = ear + Greek, lithos = stone (Ref. 45335).  More on authors: Bloch & Schneider.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ Sống nổi và đáy; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 51243); Mức độ sâu 10 - 40 m (Ref. 9772), usually - m (Ref. ).   Tropical; 26°C - 29°C (Ref. 4959); 34°N - 35°S, 20°E - 154°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: East Africa, including Madagascar (absent in the Red Sea), eastward to southern China Sea and Queensland, Australia.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 22.6, range 28 - ? cm
Max length : 90.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5284); common length : 40.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 9772); Khối lượng cực đại được công bố: 7.0 kg (Ref. 9987); Tuổi cực đại được báo cáo: 5 các năm (Ref. 3625)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 10 - 11; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 27-30; Tia cứng vây hậu môn 2; Tia mềm vây hậu môn: 7 - 8

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in coastal waters (Ref. 30573). Adults feed on fishes, prawns and other invertebrates (Ref. 5213, 9772). Generally marketed fresh, may be dried or salted (Ref. 5284).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Chan, W., U. Bathia and D. Carlsson, 1974. Sciaenidae. In W. Fischer and P.J.P. Whitehead (eds.) FAO species identification sheets for fishery purposes. Eastern Indian Ocean (Fishing Area 57) and Western Central Pacific (Fishing Area 71). Volume 3. FAO, Rome. (Ref. 2113)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 30 June 2016

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 25 - 29.1, mean 28.3 °C (based on 798 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00871 (0.00790 - 0.00961), b=3.06 (3.03 - 3.09), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.6   ±0.6 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (K=0.14-0.41; tm=1; tmax=5; Fec= 53,676).
Prior r = 0.56, 95% CL = 0.37 - 0.83, Based on 4 stock assessments.
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (34 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 116 [60, 199] mg/100g ; Iron = 0.91 [0.53, 1.62] mg/100g ; Protein = 17.9 [16.8, 19.2] % ; Omega3 = 0.396 [0.178, 0.852] g/100g ; Selenium = 80.8 [38.1, 162.5] μg/100g ; VitaminA = 15.1 [5.1, 42.3] μg/100g ; Zinc = 1.32 [0.86, 2.04] mg/100g (wet weight);