Zoarces viviparus, Eelpout : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758)

Eelpout
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Zoarces viviparus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Zoarces viviparus (Eelpout)
Zoarces viviparus
Picture by Svensen, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Zoarcoidei (Eelpouts and pricklebacks) > Zoarcidae (Eelpouts) > Zoarcinae
Etymology: Zoarces: Greek, zoarkes, -es = that gives life (Ref. 45335).  More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ gần đáy; Mức độ sâu 0 - 40 m (Ref. 31184), usually 2 - 20 m (Ref. 35388).   Temperate; 72°N - 49°N, 11°W - 52°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northeast Atlantic: White Sea, Cheshskaya Guba and Murmansk coast (Barents Sea) southward to English Channel (River Somme); eastern coasts of Scotland, England, also Irish Sea; the Orkneys, Shetlands and in shallow waters of North Sea and Baltic.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 16 - 18 cm
Max length : 52.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4695); common length : 30.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4695); Khối lượng cực đại được công bố: 510.00 g (Ref. 6397); Tuổi cực đại được báo cáo: 10 các năm (Ref. 35388)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Bones are green due to harmless pigment. Skin slimy and variable color (Ref. 35388).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits rocky shores under stones, among algae and in tide pools, between tide marks down to 40 m. May remain out of water under rocks or seaweeds (Ref. 31184). Feeds on gastropods, chironomids, crustaceans, eggs and fry of fishes. Gives birth to live young (Ref. 9900). Bones colored green by the harmless pigment Vivianit (Ref. 4645). Breathes air when out of water (Ref. 31184). Mating takes place in August - September with internal fertilization of the eggs. Female give birth to 30-400 developed young (35-55mm) (Ref. 35388).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Fertilization occurs in August-September. Egg development lasts for one month. Total bearing time is five months (Ref. 6397).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Andriashev, A.P., 1986. Zoarcidae. p. 1130-1150. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.-C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. volume 3. UNESCO, Paris. (Ref. 4695)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 7.3 - 11.3, mean 9.4 °C (based on 310 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00398 (0.00170 - 0.00930), b=3.10 (2.89 - 3.31), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.49 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (tm=2; tmax=10; Fec=30; K=0.19-0.4).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (50 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 42.9 [20.4, 83.4] mg/100g ; Iron = 0.312 [0.186, 0.546] mg/100g ; Protein = 16.5 [13.7, 18.9] % ; Omega3 = 0.809 [0.389, 1.685] g/100g ; Selenium = 19.9 [8.0, 44.5] μg/100g ; VitaminA = 18.2 [5.2, 59.7] μg/100g ; Zinc = 0.764 [0.505, 1.173] mg/100g (wet weight);