Leuciscus aspius, Asp : fisheries, aquaculture, gamefish

You can sponsor this page

Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758)

Asp
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Leuciscus aspius (Asp)
Leuciscus aspius
Picture by Kaya, C.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Leuciscidae (Minnows) > Leuciscinae
Etymology: Leuciscus: Greek, leykiskos = white mullet (Ref. 45335).
More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 10 - ? m (Ref. 30578). Temperate; 4°C - 20°C (Ref. 2059); 66°N - 35°N, 3°E - 72°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe and Asia: large rivers draining to North Sea (Weser, Elbe), Baltic Sea (southern tributaries, Norway east of Oslo, southern Sweden, Kokemären drainage in southern Finland), Black Sea, Sea of Azov and Caspian Sea; Aegean Sea basin, from Maritza to Lake Volvi drainages. Absent in Black Sea basin south of Danube and Rioni (Georgia) drainages, but present in Turkey west of Ankara. Introduced in Rhine, Northern Dvina and Lake Balkhash (Asia) (Ref. 59043). Appendix III of the Bern Convention (protected fauna). The subspecies Aspius aspius iblioides was previously recognized by authors for the Aral Sea (Ref. 13403).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 120 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 35387); common length : 55.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 30578); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 9.0 kg (Ref. 556); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 11 ปี (Ref. 40480)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 3; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 7-9; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 12 - 15. The only species of Aspius in Europe which can be diagnosed from other species of Cyprinidae in Europe by the following characters: anal fin with 12-14½ branched rays; scales on lateral line 64-76; maxilla extending beyond front margin of eye; and sharp keel between pelvic-fin and anal-fin origins covered by scales (Ref. 59043). Long shape body, laterally compressed with a long sharp head. Green back with silver to blue tints. Lighter flanks. Silver white belly. Pectoral, pelvic and anal fins grey to brown. Scale formula: 11-14/64-76/5-6 (Ref. 40476).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occur in open water of large and medium-sized lowland rivers and large lakes (Ref. 59043). Adults inhabit lower reaches of rivers and estuaries (Ref. 30578). Prefer to stay near bridge pillars, near tributaries, under weirs, in deep currents and overgrown parts of river and in quiet bays of river bends (Ref. 9696). One of the rare cyprinids which is piscivore; also prey on small aquatic birds. Juveniles are gregarious predators while adults hunt in small groups or are solitary. Juveniles and adults feed mainly on fish, especially on Alburnus alburnus or Osmerus eperlanus (Ref. 59043). Migrate upstream in tributaries for spawning in April-June (Ref. 556, 30578). Spawn in fast-flowing water on gravel or submerged vegetation. Lake populations migrate to tributaries; semi-anadromous populations or individuals (Terek) forage mainly in estuaries and freshened parts of the sea, migrating to rivers only for spawning. Begins spawning migration in second half of October (Terek) and overwinters in the lower reaches of river. Hybridizes with Leuciscus idus. Threatened due to alteration of river morphology (Ref. 59043).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Sexual maturity is reached after 4-5 years (Ref. 2059). Reproductive success seems to be associated with low water level and high spring temperatures. Spawning occurs more than one season and lasts about 2 weeks. Deposits eggs which adhere to gravel or submerged plants (Ref. 59034).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Vostradovsky, J., 1973. Freshwater fishes. The Hamlyn Publishing Group Limited, London. 252 p. (Ref. 9696)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 January 2008

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; การประมง: landings; Publication: search | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00562 (0.00307 - 0.01030), b=3.16 (3.01 - 3.31), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.5   ±0.80 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tm=3-4; tmax=11; K=0.10-0.33; Fec = 50,000-1 million).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (70 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 51.1 [23.5, 97.4] mg/100g ; Iron = 0.656 [0.380, 1.081] mg/100g ; Protein = 19.8 [18.0, 21.4] % ; Omega3 = 0.669 [0.325, 1.414] g/100g ; Selenium = 11.9 [6.0, 24.2] μg/100g ; VitaminA = 32 [9, 111] μg/100g ; Zinc = 0.504 [0.345, 0.701] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.