Zungaro zungaro, Gilded catfish : fisheries, gamefish, aquarium

You can sponsor this page

Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)

Gilded catfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Zungaro zungaro (Gilded catfish)
Zungaro zungaro
Picture by Sabaj Pérez, M.H.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Pimelodidae (Long-whiskered catfishes)
Etymology: Zungaro: Native name Zungaro, applied to many large Pimelodids (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; pH range: 6.5 - 7.2; dH range: ? - 18; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243).   Tropical; 20°C - 24°C (Ref. 2060)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Amazon and Orinoco River basins.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 140 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 36506)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Specimens measuring 130 cm and weighing 50 kg are not rare. In the Amazon, this fish is found quite upstream, in the main bed of the big tributaries with muddy bottom (Ref. 35381). Mainly piscivorous, hunts at night, sometimes going into flood prone areas of rivers. Some migrations in pursuit of migrating Triportheus and Anodus have been reported. Sexually mature upon reaching 10 kg weight. The nursery ground is at the river mouths (Ref. 35381).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Silfvergrip, A.M.C., 1992. Zungaro, a senior synonym of Paulicea (Teleostei: Pimelodidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 3(4):305-310. (Ref. 26389)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00633 - 0.01990), b=3.09 (2.93 - 3.25), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.5   ±0.80 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (74 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 72.9 [35.4, 145.8] mg/100g ; Iron = 1.17 [0.69, 2.22] mg/100g ; Protein = 17.6 [15.9, 19.6] % ; Omega3 = 0.317 [0.146, 0.686] g/100g ; Selenium = 97.2 [39.1, 274.9] μg/100g ; VitaminA = 30.9 [10.2, 93.3] μg/100g ; Zinc = 0.864 [0.567, 1.275] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.