Aplocheilus panchax, Blue panchax : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822)

Blue panchax
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Aplocheilus panchax (Blue panchax)
Aplocheilus panchax
Male picture by Appleby, C.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Aplocheilidae (Killifishes)
Etymology: Aplocheilus: Greek, aploe, -es = simplicity + Greek, cheilos = lip (Ref. 45335).
More on author: Hamilton.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; pH range: 6.0 - 8.0; dH range: 5 - 12; ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น. Tropical; 20°C - 25°C (Ref. 1672)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar and the Indo-Malaysian archipelago. Reported from Nepal (Ref. 9496) Cambodia, Viet Nam (Ref. 27139) and Sri Lanka (Ref. 6028).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 9.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 41236); common length : 5.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 41236)

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs in lowland wetlands to estuaries and peats (Ref. 57235). Found in ponds and ditches (Ref. 4835) canals (Ref. 1479), reservoirs and mangrove creeks (Ref. 13061). Prefers clear water in areas with dense growth of rooted or floating macrophytes (Ref. 12693). Sometimes occurring in hypersaline waters. Feeds mainly on insects (Ref. 13061). Utilized for mosquito control. Is difficult to maintain in aquarium (Ref. 27139). Rarely caught by commercial fishermen and not seen in markets (Ref. 12693). Popular aquarium fish (Ref. 57235).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

A perennial breeder (Ref. 27139), both in fresh and brackish waters, particularly from November to March (Ref. 7020).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Costa, Wilson J.E.M. | ผู้ร่วมมือ

Huber, J.H., 1996. Killi-Data 1996. Updated checklist of taxonomic names, collecting localities and bibliographic references of oviparous Cyprinodont fishes (Atherinomorpha, Pisces). Société Française d'Ichtyologie, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France, 399 p. (Ref. 27139)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 21 June 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5079   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01072 (0.00419 - 0.02740), b=3.04 (2.82 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.2   ±0.40 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (tm<1).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.